top of page

רשימת האטומים המדברים בפתאוס* על החטופים בעזה, אך 11 שנה של תחינות על החטופה מאיה, לא עניין אותם

Updated: Nov 8, 2023


רשימת האטומים המדברים בפתאוס* על החטופים בעזה, אך 11 שנה של תחינות על החטופה מאיה, לא עניין אותם

מאיה נחטפה לאחר שנמסרה בוילנה (בת שנה) כדי שאמה שרנקה תחזור לוורשה לעורר את מרד גטו וורשה - ההשראה להקמת המדינה, התנועה לקחה אחריות על הילדה אך מתנערת מאחריות זאת...

אני הקטן פניתי לא פעם אחת בנושא, להלן רשימה חלקית האטומים לנושא החטופים: נשיא המדינה הרצוג וריבלין , שר החינוך, דני דיין, יו"ר ועדת החינוך של הכנסת, ג'ימס- חיים אורון, יוסף טייב, אריה קינג פרופ' חווי דרייפוס, עמית סגל, שי גולדן, אריה פייגלין, מורן שריר, בנט, יאיר לפיד, עמוס שוקון עופר אדרת, אראל סגל, קלמן ליבסקינד, אריה פייגלין, שמעון כהן "כתב השואה" של ערוץ 7, יערה שפירא אבנר שלו שגנב את ההיסטוריה של השואה, לשכת אבי מעוז, איתמר בן גביר, בני גנץ,חאיר לפיד, אברי גלעד, יונת רוטביין, תמי רווה, בקיצור אם הנושא של חטופה שהוקרבה למען מרד גטו וורשה למען כלל ישראל מה זה אומר לגבי החטופים בעזה, ותקוותי "אבן מקיר תזעק וכפיס יעננה" קורות ביתו של האדם יעידו עליו לעתיד לבוא.

תקציר ספורה של שרנקה גיבורת העל, שאנשים קטנים לא מסוגלים לקלוט את עוצמתה כי הם קטנים* השימוש בפאתוס ככלי רטורי מכוון לשנות את דעתו של קהל המאזינים או הצופים באמצעות הצגת דברים רגשנית, במיוחד תוך פנייה לרגשות הצער או הרחמים של הקהל, ניסיון לעורר תחושות של אהדה, חמלה וצער אצל המאזינים. לעיתים קרובות, מלווים טיעונים כאלו גם בהגשה רגשנית של דברים על ידי הדובר.למה חיים אורון ג'וּ‏מֵס, בורח מהאחריות לעזרה במציאת ילדה שנמסרה למען מרד גטו וורשה?


עפר שרנקה פונה לנשיא שיעזור בחיפוש אחר מאיה, הילדה שהוקרבה למען מרד גטו ורשה, אך אז העולם שתק ועכשיו גם... ריבלין מלין על "תלונתי" כי הוא עדין נפש ולא נח לו?

מוזמנים לחוויה אישית חברתית, הקשורה לפילוסופיה, היסטוריה ואמנות

ความคิดเห็น


bottom of page