top of page

עפר קרוי ע"ש שרנקה המצונזרת, מייסד שיטת של דור ה-G5 - "קצר ולווריד" ע"ש שרנקה

Updated: Apr 3, 2021


משהוא על שיטת ה"קצר ולווריד" והרבה על החיים


1. מי זה דור הG5 דור רווי בעשרות אלפי מסרים ביום

2. בגלל הריבוי התקשורתי הוא נזקק למסר קצר ולווריד

3. המניפסט של הדור G5 מדבר על הטכנולוגיה והמכניזם שבא על חשבון הרומנטיקה, ראה הפקתי בנושא לאופנועי קוואסקי ב-2000


4. האם יש צבע שאתה ממליץ ללוגו של הדור הG5 ? כן, תכלת מלשון תכלית, כי הצפיפות התקשורתית גורמת לחוסר מיקוד והתכלת בשמיים, זמין בכל שעות היום


5. מה הנסיון של הצעירים ובכלל בדור הG5 לאדם יש כעיקרון רק ניסיון אחד, או שהוא נכנע לכוח המשיכה כצאן לטבח או שהוא מורד לעבר התקווה, כי מטוס שלא ממריא נופל...

שם הציור: הבחירה, "אני" או חברתי? זרימה או ישיבה? אקריליק על קרטון, צייר עפר אלוני, הציור למכירה במיני מוזיאון שואה או תקווה


עפר, אתה יכול לתת דוגמא לצורה המאמרים בשיטת הקצר ולווריד? ולתת הסבר מה מיחד שיטה חדשה זאת?


כן בבקשה, לדוגמא דבר תורה ומה שמייחד שבדף של A4 קבלת חדשות פילוסופיות, היסטוריה, שימוש בצבע בכיתוב ככלי להסבר בקיצור "קצר ולווריד" מושג המזכיר את הסמים הקשים, קוקאיין ו/או הרואין39 views1 comment