top of page

"קוֹל יְהוָה יְחוֹלֵל אַיָּלוֹת (השחר) וַיֶּחֱשֹׂף יְעָרוֹת (בחשכת הגלות) וּבְהֵיכָלוֹ כֻּלּוֹ ...

Updated: Sep 13, 2023

דוד המלך: "קוֹל יְהוָה יְחוֹלֵל אַיָּלוֹת (השחר*) וַיֶּחֱשֹׂף יְעָרוֹת (חשכת הגלות) וּבְהֵיכָלוֹ כֻּלּוֹ אֹמֵר כָּבוֹד" (ע"פ המהר"ל אחדות ההפכים וכן כבוד זאת מידת המיצוע שבין ההסתר של היער לגילוי של איילות השחר, מתוך החשכה גם של הגלות)


כלומר לעסוק באיילות השחר וזה כולל את מרד גטו וורשה זאת בחינת "וּבְהֵיכָלוֹ כֻּלּוֹ אֹמֵר כָּבוֹד".


בכל גלות שהיא בחינת יער חשוך הקב"ה בורא את איילת השחר של אותה הגלות.


1. החל מהמיילדות העבריות שפרה ופועה שמרדו בפרעה

2. יעל וסיסרא הרגה את סיסרא כאשר נלחם בדבורה הנביאה וברק בן אבינועם.

3. דרך נשות חנוכה שמרדו במלכות ייון. רש"י מפרש את הביטוי "אף הן היו באותו הנס" - שעל ידם נגאלו שעיקר הנס היה על ידן". הכוונה למעשה של יהודית. על פי פרוש רש"י יש לנשים חלק מיוחד בנס חנכה, לכן נהגו שהנשים לא יעשו מלאכה בזמן שהנרות דולקים


4. אסתר המלכה "למנצח על איילת השחר" (תהילים כ"ב) חז"ל מתייחסים לפס' זה כנבואתו של דוד המלך על אסתר המלכה. "אמר רב אסי, למה נמשלה אסתר לשחר?" (מסכת יומא, כ"ט א'). ואני הקטן מייחס לפס' זה גם לשרנקה – איילה בפולנית, שעוררה את מרד גטו וורשה בגיל כ"ב – מספר המזמור.


5. וכלה ברחל לאה שרנקה (איילה בפולנית) שהייתה איילת השחר של השואה, שהרי עוררה את מרד גטו וורשה ע"פ שלושה עדים, ספרים משנת 1946 ותיעוד.


מעניין שרש"י מציין שהמורדות יפחידו את העכו''ם שהם עכשיו עומדים בחוזק כאילות כענין שנאמר (לעיל יח) משום רגלי כאילות א''ר פנחס כאילים אין כתיב כאן אלא כאילות כנקבות שרגלי הנקיבות עומדות ביושר יותר מן הזכרים.


ובאמת כך דיווח שטרופ הקצין הנאצי שפיקד על הלוחמה במרד גטו וורשה בדו"ח שטרופ הוא מתעד את דיכוי המרד בגטו וורשה ואת שלבי הלחימה בגטו באביב 1943ואני מצטט את שטרופ: "נחושות בקרב עד הסוף מסוכנות במגע מקרוב. נערה-חלוצה נראית כבת-יענה. לגמרי אדישה. לפתע, כשמתקרבים אליה צעדים מספר, היא שולפת רימון מקפלי השמלה, הולמת באנשי אס-אס, מקללת אותם עד דור עשירי - ממש סמרו השערות."


א"ר פנחס כאיילות שרגליהן ישרות יותר משל האיילים, האם זה יושר המעיד על המנטליות הנשית שהיא עומדת על היושרה ביתר שאת? שהרי בזכות נשים צדקניות נגאלו וכן יגאלו לעתיד לבוא...
"מיני מוזיאון שואה או תקווה עם חדר בריחה גטו בריחה" שד' הרצל 120 ירושלים, תחנת "יפה נוף – יד שרה" www.code2hope.net סיור כל שעה עגולה, אל נבכי המהות ע"פ הרמח"ל, בתאום טלפוני -050-2578313 ב"מוזיאון שואה או תקווה, " מקיימים את זכור אשר עשה לך עמלק בכל ימות השנה ומזכירים שתמיד נצא מהגלות "ביד רמה" – מרד גטו וורשה...
*שחר, הנקודה הכי שחורה של הלילה שמשם בוקעת הזריחה


"קוֹל יְהוָה יְחוֹלֵל אַיָּלוֹת (השחר) וַיֶּחֱשֹׂף יְעָרוֹת (בחשכת הגלות) ציור: גדעון הולנד
Comments


bottom of page