top of page

צ֥וּר יְלָדְךָ֖ תֶּ֑שִׁי וַתִּשְׁכַּ֖ח אֵ֥ל מְחֹלֲלֶֽךָ: (דברים פרק לב פסוק יח) תזכרו אז הקב"ה יזכור

Updated: Oct 5, 2023

צ֥וּר יְלָדְךָ֖ תֶּ֑שִׁי וַתִּשְׁכַּ֖ח אֵ֥ל מְחֹלֲלֶֽךָ: (דברים פרק לב פסוק יח)

רש"י: תשי - תשכח. ורבותינו דרשו (ראה ספ"ד שיט): כשבא להטיב לכם, אתם מכעיסין לפניו ומתישים כחו מלהטיב לכם (כי שכחתם את הכרת הטוב ע.א) פרוש שני של רש"י מחוללך - מוציאך מרֶחם; לשון "יחולל אילות" (תה' כט , ט); "חיל כיולדה" (תה' מח , ז). צתטץח פרוש שמחוללך זאת בריאה (עפר. א) למה רש"י מפרש תשי - תשכח? כי הזיכרון של הכרת הטוב הוא במעלה העליונה וברגע שאנחנו שוכחים אנחנו כביכול מתישים את זיכרונו של הקב"ה (לשבועה, עקדת יצחק מחיית זכר עמלק, יציאת מצרים) להטיב לנו, האם הזיכרון בהכרת הטוב נוגעת גם בחובה שלנו להכיר טובה לחיילים / לוחמים שנהרגו בהגנה על עם ישראל? "גם חילונים שאינם שומרי תורה ומצוות, אם הם מוסרים את נפשם על הצלת אחרים מתוך אהבת הבריות, יש להם עולם הבא כמו הרוגי לוד שמסרו את נפשם לטובת בני העיר. מה זה לאומיות? אהבת העם. חילונים בצבא מוסרים נפשם על הצלת אחרים. מה, זה לא "הרוגי לוד"? אם החילוני מוכן למסור את נפשו יותר מהחרדי, הוא יותר גדול ממנו." גרשון אדלשטיין זצ"ל ראש ישיבת פונוביץ'

ועוד, הכרת הטוב נוגעת על פי חכמנו אפילו בדומם בור ששתית ממנו אל תזרוק לתוכו צרור, בבא קמא צ"ב, "אין מעבירין על האוכלין" (בבא מציע כ"ג א') משה רבנו לא הכה את היאור והחול כי הם הצילו אותו ואם היה מכה בהם הוא לא היה ראוי למעמדו כמנהיג...

ובאותו עניין מסביר רש"י מחוללך - מוציאך מרֶחם; לשון "יחולל אילות" הפרוש על: קוֹל יְהוָה יְחוֹלֵל אַיָּלוֹת וַיֶּחֱשֹׂף יְעָרוֹת וּבְהֵיכָלוֹ כֻּלּוֹ אֹמֵר כָּבוֹד: (תהלים פרק כט פסוק ט)

בכל גלות שהיא בחינת יער חשוך הקב"ה בורא את איילת השחר של אותה הגלות. החל מ: 1 המיילדות העבריות שפרה ופועה שמרדו בפרעה 2 יעל שנקמה בסיסרא 3 אסתר המלכה נגד מלכות אחשוורוש 4 נשות חנוכה שמרדו ראשונות במלכות יוון. רש"י: יש לנשים חלק מיוחד בנס, לכן נהגו שהנשים לא יעשו מלאכה בזמן שהנרות דולקים 5 וכלה ברחל לאה שרנקה (איילה בפולנית), שמרדה בנאצים והייתה איילת השחר של השואה, שהרי עוררה את מרד גטו וורשה. אז אם אתם רוצים לחשוף את "ובהיכלו אומר כבוד" של הקב"ה, הנובע מפרסום "יחולל אילות (השחר)" אתם מוזמנים להיחשף* לסיפורה של רחל לאה שרנקה, שעקדה את עצמה ובתה מאיה, כעדה ראשונה בוורשה על הרצח השיטתי שהחל בוילנה, למען כלל ישראל (סיפורה המתומצת בדף ממול) ועוררה בכך את המרד האזרחי הראשון בעולם, כנגד הנאצים, שנבע מהמוסר היהודי "כאיש אחד בלב אחד", וכן "וחמושים עלו בני ישראל ממצרים" וכן "ביד רמה" – הדרך שתמיד בני ישראל יעלו מהגולה תהיה ביד רמה ולא כעבד הנס מפני רבו (הרמב”ן). איך חושפים את כבוד הקב"ה בהיכלו? בהפצת ההיסטוריה* של איילות השחר!


הארה: א. שמתי לב שבכל מקום הביטוי יער מתייחס לחשכת הגלות ואיילות לאיילות השחר שמוציאות אותן מהגלות ב.שימו לב שהפס' צור ילדך תשי פרק לב פס' י"ח - חי

בואו להיותשותפים להארתהכרת הטוב ללוחמים שמסרו נפשם למעננן ותקבלו יצירת אמנות שווה, מוכרת כהוצאה למס הכנסה

*"מוזיאון שואה או תקווה עם חדר בריחה - גטו בריחה" בהמלצת 3 רבנים ופרופ’ ידוע, לסיור בהבנת הנמצא אל המהות ע”פ הרמח”ל בתיאום טלפוני: 0502576313


בואו להיות שותפים להארת הכרת הטוב ללוחמים שמסרו נפשם למעננן ותקבלו יצירת אמנות שווה, מוכרת כהוצאה למס הכנסה


מוזמנים לסיור מרתק, השקפה, היסטוריה, אמנות ויצירתיות עם מלווה צמוד שיפרוש עם כניסתכם לאתגר של הגטו בריחה, בירושלים

Comments


bottom of page