top of page

ציור 4 מתוך הסידרה "בחייהם ובמותם לא נפרדו" על ציורי מלשון צורה... בציורי קיים ניסיון לשקף את...

ציור 4 מתוך הסידרה "בחייהם ובמותם לא נפרדו"


על ציורי מלשון צורה... בציורי קיים ניסיון לשקף את קומת האדם של שניים ממנהיגי גטו וורשה - המרד האזרחי הראשון בעולם כנגד הנאצים, המשמש עד היום כיסוד לדמוקרטיה ואבן דרך של קיום האנושות, הנשענת על הבחירה בקומת האדם ביחס להשפלתו. שתי הדמויות המשתקפות בציור (מימין) שרנקה ואנילביץ' מרדו במרד, הנועד לשם ולעבר התקווה – "הם ידעו שהם לא יצאו חיים" – (פרופ' גוטמן). מרד שאנו חבים לו הכרת הטוב לקומת האדם העכשווית ושנתן את ההשראה לבניית עולם טוב יותר תחת השמש במגוון צבעים ודעות.


*מלבן זהב – יש הסבורים כי הוא נחשב באמנות כפרופורציה המושלמת והיפה ביותר שאדם יכול לתאר... ומה יותר אסטטי ממרד גטו וורשה - המרד של אנשי הלב בטכנוקרטים...


עפר ע"ש שרנקה (עפרה בפולנית) מעוררת מרד גטו וורשה

コメント


bottom of page