פרופ' ישראל גוטמן - אף אחד מהדרעקים - זוהמה, האלה (מיד ושם) לא מבין את זהפרופ' ישראל גוטמן - אף אחד מהדרעקים (זוהמה) האלה (מיד ושם) לא מבין את זה

תמלול

חשוב מאוד! שזה לא ככה, שהגרמנים מתכוונים

רק להרוג את היהודים שבשטח ברית המועצות

אתה מבין?

הנאצים היו בוורשה הרבה זמן, ורק עשו צרות – לא הרגו

אבל לא רצחו את היהודים

זה בזמן שהתחילה המלחמה עם