top of page

עץ משפחתי שנגדע בשואה, ששורשו מיוחס לשל"ה הקדוש, שמסר את נפשו למען כלל ישראל האם ההשראה עברה לשרנקה?

Updated: Nov 20, 2021

הגב של מאבקי הוא: עץ משפחתי שנגדע בשואה, ששורשו מיוחס לשל"ה הקדוש, שמסר את נפשו למען כלל ישראל והגנים, כנראה עברו לרחל לאה שרנקה, בעצם האחריות העצומה בבחירה שלקחה על עצמה, לחזור לוורשה (במקום לעלות לא"י עם אחותה, אמי רות) כעדה ראשונה שמעידה "רצחו את כל יהדות וילנה" ?


משפחת זילברברג

יוקל זילברברג

+פרלה דיאמנט

סנדר זילברברג (1816-1890)

+דינה צוקר (1820-1874)

ירחמיאל נפתלי זילברברג (?-1844)

+אטה צוקר (?-1844)

ישראל דוד זילברברג (1873-1928)

+שרה רחל פדרמסר (1873-1949)

סנדר זילברברג (?1895-194)

+מאשה נורדווינד

רחל לאה "שרנקה" זילברברג (1920-1943)

משפחת צוקר

הרציק (נפתלי) צוקר

+ שרה (1760-1830)

שאול דוד צוקר (1791-1857)

+אטה צוקר (1788-1842)

אברהם צוקר (1812-1851)

+חיה שרה (?-1814)

אטה צוקר (?-1844)

+ירחמיאל נפתלי זילברברג (?-1844)

ישראל דוד זילברברג (1873-1928)

+שרה רחל פדרמסר (1873-1949)

סנדר זילברברג (?1895-194)

+מאשה נורדווינד

רחל לאה "שרנקה" זילברברג (1920-1943)

משפחת פדרמסר

אביגדור פדרמסר

גרשון פדרמסר (1904-?)

+רחל לאה

שרה רחל פדרמסר (1873-1949)

+ישראל דוד זילברברג (1873-1928)

סנדר זילברברג (?1895-194)

+מאשה נורדווינד

+אמי רות אלוני אחותה הצעירה של שרנקה

+נילי ועפר ע"ש שרנקה אלוני

והנקמה בנאצים: חמשת ילדיי ושבעת נכדיי


כל מי שקשור לענף משפחתי מוזמן לייצור קשר 0502578313 עפר


תפילת השל"ה להצלחת הילדים לכל עת ובפרט לערב ראש חודש סיון


7 עובדות על השל"ה הקדוש, מה אנחנו יודעים על השל"ה הקדוש, מלבד העובדה שהוא חיבר את התפילה המפורסמת על הבנים, אותה נהוג לומר בערב ראש חודש סיוון? 7 עובדות על חייו ופעלו של ר' ישעיהו הלוי הורוויץ

1. ר' ישעיהו הלוי הורוויץ (המכונה השל"ה הקדוש) נולד בשנת 1558 בעיר פראג, למשפחת רבנים מיוחסת. אביו, ר' אברהם הלוי הורוויץ, היה תלמידו של הרמ"א, וחיבר את הספר 'חסד לאברהם'.

עוד בילדותו התגלה ישעיהו הקטן כעילוי בלימוד התורה, וכשבגר, קיבל הסמכה לרבנות וכיהן כאב בית דין במקומות שונים באירופה כגון פולין, גליציה, אוסטריה וגרמניה. בעת שהותו בווינה, הכיר את מרת אשתו הרבנית חיה (לבית ר' אברהם מויל) ובא עמה בברית הנישואין. למרבה הצער, הרבנית חיה נפטרה בשנת 1620 - או אז החליט ר' ישעיהו לעלות לארץ ישראל, כדי לייסד את היישוב היהודי ולחזקו.

2. את מסעו לארץ ישראל עשה ר' ישעיהו רגלית דרך חאלב שבסוריה. מיותר לציין אלו סבל וייסורים היו מנת חלקו במסע הארוך והמפרך. כשהגיע לבסוף לסוריה - התקבל בה בכבוד גדול.

3. כשהגיע ר' ישעיהו לירושלים החליט לשאת אישה שניה, ועבר עמה לצפת - שם התגוררו בני הזוג במשך שלוש שנים בהן הרב הקדיש עצמו ללימודי תורה, ובפרט ללימודי קבלה. לאחר שלוש שנים בצפת עבר לטבריה, בה חי חמש שנים נוספות עד לפטירתו בשנת 1630, ובה נקבר.

4. בשנת 1624, בעת ששהה בירושלים - נאסר הרב ישעיהו עם עוד כ-15 רבנים, על ידי משפחת פארוח' - משפחה ערבית שהשתלטה על היישוב היהודי דאז, ומיררה את חייו. הרבנים נדרשו לשלם כופר רב בעד שחרורם, ובקושי עצום הצליחה הקהילה היהודית הזעירה לגייס את הסכום הנדרש ולשחררם.

5. אגרות רבות, תפילות וחיבורים מיוחסים לר' ישעיהו - ביניהם 'תפילת הבנים' שטוב לאומרה בערב ראש חודש סיוון, סידור 'שער השמים', 'שמות גיטין', 'מצוות תפילין', 'בגדי ישע' על סדר מועד, ועוד.

6. למרבה הצער, לא זכה ר' ישעיהו לראות בפרסום כתביו, בחיי חיותו. רק לאחר מותו, בנו ר' שבתאי שפיטל הלוי הורוויץ - לקח על עצמו את מלאכת ההוצאה לאור, ופרסם ראשית את הגדול בחיבוריו: 'שני לוחות הברית', אותו כתב בעת שהותו בצפת. כינויו 'השל"ה הקדוש' ניתן לו בזכות חיבורו זה (של"ה - ר"ת שני לוחות הברית), בו הותיר השל"ה הקדוש כעין צוואה לבני משפחתו, ובה הזהיר אותם לבל יתפתו ללכת שבי אחר הבלי העולם הזה ותענוגותיו.

7. בזמן שהותו של השל"ה הקדוש בטבריה, הגיע לבית כנסת שהוקם 800 שנה טרם בואו, אך חיש קל קיבל את כינויו 'בית כנסת השל"ה', הודות לעובדה ששם נהג ר' ישעיהו להתפלל. לפני כ-200 שנה, נקלע היישוב היהודי בטבריה לקשיים כלכליים, והחליט למכור את מתחם בית הכנסת לצליינים מיוון. מאז, נדרשים אישורים מיוחדים כדי לבקר במקום, ומאז - רק מתי מעט זכו להיכנס אל תוך הקודש פנימה.


Comments


bottom of page