בתחילת מחקרי על שרנקה ומרד גטו וורשה, בפברואר 2012, התבררה לי העובדה המטורפת ששמות 51 הלוחמים צונזרו

חקוק בוורשה מצונזר בארץ, אך שמות הנאצים שנהרגו במרד:

https://www.youtube.com/watch?v=GUpKYSOVoyI

והיודרנטים והשטינקרים מונצח במוזיאון לוחמי הגטאות:

https://www.youtube.com/watch?v=OOo4FyZ2Jko

למרות שנהוג במדינתנו לומר ימ"ש - ימח שמו וזיכרו, אז במדינתנו בגלל צאצאי היודרנטים, הקפויים ועמי הארצות, מנציחים את המלשינים ומצנזרים את שמות הלוחמים. פניתי בנושא להנהלת המוזיאון ולעדנה סולידר, שהייתה בהנהלת המוזיאון, אך ללא הואיל... בושה וגם חרפה


לפניכם הרשימה של 51 הלוחמים, אולי למישהוא יש קשר או מכיר את משפחתו, אשמח למענה בנושא...


עברית-פולנית - שמות הלוחמים ששמם חקוק במצבה

לזכר מרד גטו וורשה בבונקר המפקדה – רח' מילא 18 וורשה

חיים אקרמן, מלכה אקרמן, מרדכי אנילביץ', נטה ברמסטר, הניק ברטוביץ', פרנקה ברמן, טסיה ברמן, יצחק בלאושטיין, מלך בלונס, ברל בראודה, יצחק חדש,