top of page

עופר מצייר ובמילא מחזק את "אחדות השמות" המתנה לחיזוק הזוגיות ו"אחדות ההפכים"


עופר מצייר ובמילא מחזק את "אחדות השמות" המתנה לחיזוק הזוגיות


כתוב בסנהדרין (כב.) "קשה זיווגם כקריעת ים סוף"? מה הקשר? מסביר המהר"ל מפראג, כמו שקשה לקחת טיפה ולחלקה לשניים, אותו הקושי זה לקחת זוג ולחברו לאחד... לכן אותגרתי באחדות ההפכים, כי אף זוג לא נראה לי מתאים...נעמה ויהונתןרמי ודביאסיה ועפראפרים ואסתר כהןחן ונעםמרים ונתן


לפרטים והזמנות בווטסאפ 0528576401ניתן לבקר במוזיאון עם החדר בריחה ולהתרשם (או שלא:) במקום


80 views0 comments

Comments