top of page

"עד שלא סרים מהרע לא ניתן לעשות טוב" כך פסק לי הגרש"ז אויירבך, סרטונים מהיו טיוב כולל שני תמוללים

סרטונים מהיו טיוב כולל שני תמוללים האומרים דרשני ל"מצב הזיכרון ביד ושם" הקלידו את הכיתוב המודגש במרכאות ותמצאו הקלטות אלו ביו טיוב:

א סור מרע:

"פרופ' ישראל גוטמן מתייחס לחוקרי מטעם המתחזים להיסטוריונים:

תמלול 1: פרופ' גוטמן- ומה שהספקתי לקרוא, זה הרבה מאד שטויות וחוצפה בלתי רגילה. החוצפה זה שהם יכולים להגיד דברים שאין להם שחר, והם כותבים את זה, עושים את זה בצורה כזאת שאומרים מה פה ושם מה שהוא אומר, ודברים אחרים, ולא אומרים מי אומר, כך שזה לא נותן אפשרות לתהליך.. כן? לי הוא לא היה אומר דבר כזה
א4. "פרופ' ישראל גוטמן: "זו לא ההיסטוריה שלהם" האם הערב רב מלמדים אותנו היסטוריה?

א5. לכבוד ביקורו של פוטין בארץ, שינו את ההיסטוריה של השואה "יד ושם התנצלו על הצגת תכנים פרו-רוסיים מסולפים בפורום השואה הבינלאומי"ב. ועשה טוב: (סרטון ותמלול)

תמלול 2: גוטמן: הלו

עפר: שלום פרופ' גוטמן, שנה טובה,

גוטמן: שנה טובה,

עפר: זה עפר,

גוטמן: כן, אני מכיר את קולך,

עפר: אוקי, יופי, מה נשמע?

גוטמן: אה, בסדר, ואיך אתה מתקדם עם הכתיבה?

עפר: מאד, אתה מלמד אותי בלי שאתה יודע שאתה מלמד אותי,

גוטמן: אתה יודע, אני לא צריך ללמד אותך,

עפר: אותי, אמרתי לך, מעניינת הנקודה של החיבור החברתי, זה מה שמעניין אותי,

גוטמן: החיבור הוא בלתי רגיל, כן, והחיבור הוא גם כזה שהוא מיועד לא להם כחיבור, אלא לחברה,

עפר: נכון, נכון, נכון, זה מה שמרתק אותי, שהיה פעם דבר כזה, היום לא רואים את זה

גוטמן: נכון, נכוןובשולי הדברים אך ביסודם ולמה העולם אומר "אם זכרוני לא בוגד בי"? כי הזיכרון הוא כלי השרדותי והיסטוריונים כדוגמת חווי דרייפוס שמשנה את ההיסטוריה לצרכים פוליטיים ואישיים היא בוגדת

ארבעת העדים שהכירו והעידו על תרומתה המכריעה להנעת המרד האזרחי הראשון בעולם שניזון מהמוסר היהודי "כאיש אחד בלב אחד" ברמה רוחנית של "בחייהם ובמותם לא נפרדו" מכיוון השעון פרופ' ישראל גוטמן, קזיק, פרופ' מתיתיהו מינץ ועליזה ויטיס שומרון


ובעיית הצנזור של השואה היא לא בעייה אישית, היא בעיה עקרונית ש"החוקרים" לא שומעים את המשפחות הקרובות לנושא השואה, כמו שבנפגעי אלימות מינית "המומחים" לא הקשיבו לנפגעים, היום כך שמעתי יש שינוי במגמה של הנפגעים לאלימות מינית, אך בתחום השואה יש דורסנות שמכתיבה את ההיסטוריה, דוגמא נוספת - צעקתו של גיבור פולין ואשתו על זיוף ההיסטוריה: " 70 שנה! למסע המצונזרים... הניצול האחרון של מחנה ההשמדה טרבלינקה צועק הכחשת השואה"
"מיני מוזיאון שואה או תקווה"- כי אדם בלי תקווה נחשב למת, בית הכרם, ירושלים, טל 0502578313 סיור כל שעה עגולה אל נבכי המהות, ע"פ שיטת הרמח"ל, שהיא כלל נצרך בהבנת הנמצא

Comments


bottom of page