"עד שלא סרים מהרע לא ניתן לעשות טוב" כך פסק לי הגרש"ז אויירבך, סרטונים מהיו טיוב כולל שני תמוללים

סרטונים מהיו טיוב כולל שני תמוללים האומרים דרשני ל"מצב הזיכרון ביד ושם" הקלידו את הכיתוב המודגש במרכאות ותמצאו הקלטות אלו ביו טיוב:

נקודת המחלוקת העיקרית האם המרד היה מרד יהודי או פוליטי? "פרופ' גוטמן שהיה שם "לא הייתה פוליטיקה במרד" והיום ההיסטוריונים מטעם רוטביין, דרייפוס מזיפות"

א סור מרע:

"פרופ' ישראל גוטמן מתייחס לחוקרי מטעם המתחזים להיסטוריונים:

"מה שהספקתי לקרוא זה הרבה מאד שטויות וחוצפה"

תמלול 1: פרופ' גוטמן- ומה שהספקתי לקרוא, זה הרבה מאד שטויות וחוצפה בלתי רגילה. החוצפה זה שהם יכולים להגיד דברים שאין להם שחר, והם כותבים את זה, עושים את זה בצורה כזאת שאומרים מה פה ושם מה שהוא אומר, ודברים אחרים, ולא אומרים מי אומר, כך שזה לא נותן אפשרות לתהליך.. כן? לי הוא לא היה אומר דבר כזה


א2. "דעתו של פרופ' גוטמן, על פרופ' חווי דרייפוס , היא מדברת שטויות והיא עוד מנפנפת שהייתה תלמידתו, חצופה"


א3. "פרופ' גוטמן: לאט לאט הם הופכים להיות אטומים, זה נכון, הם מאבדים את ההבנה מ... מה שקורה"


א4. "פרופ' ישראל גוטמן: "זו לא ההיסטוריה שלהם" האם הערב רב מלמדים אותנו היסטוריה?