top of page

ספרי הקו א-ל התקווה המתנה הרצויה, לימי קורונה המיאשים, כי אדם בלי תקווה נחשב למת, מתאים לגילאי: 8-88

Updated: Sep 21, 2020


1. ילד מסוקרן מהספר הקו א-ל התקווה
2. בהמלצת סבר פלוצקר העורך הכלכלי של ידיעות אחרונות3. ספר מסע של קו אישי לעבר התקווה המשותפת


4. התקווה היא המתנה הכי נחשבת ונצרכת בעולם כי "אדם בלי תקווה נחשב למת" (בריבוי שפות)


5. כל תורת הניהול בארבעה עמודים, כל עמ' בשורה


6. ניתן לשלוח שמות ולקבל הקדשה מותאמת למקבלי הספרלפרטים והזמנות: 050-2578313 כל ההכנסות למציאת מאיה

17 views0 comments

Comments


bottom of page