top of page

סיפור שהיה השנה ערב יום כיפור, חבר מזה זמן רב הטיף לי מוסר על מפעל חיי...

Updated: Oct 7, 2023

ערב יום כיפור השנה וזה מתועד בווטסאפ הייתה עלי מתקפה על מפעל חיי מחבר וותיק, הנ"ל ציער אותי וגם עניתי לו באותה מטבע, אסיה אמרה לי "למד עליו זכות" באותו לילה כשזה קרה הופיע לי בחלום הרב חיים קניבסקי זצ"ל עם פמליה שליוותה אותו במוזיאון שלי "שואה או תקווה" אך הקירות היו לבנים בלי אף תמונה, ציור או תיעוד, משמע כך הבנתי שמאחר והצדיק בעולם האמת, הוא לא צריך לראות את החומרים שברשותי כי הוא יודע את מעמדה הנשגב של דודתי שעקדה את בתה ואת עצמה למען כלל ישראל.


אסיה אמרה לי למד על חברך זכות ובאמת בסמוך לכיפור, שלחתי לחברי הודעה מוקלטת, שבה אני משבח אותו על זה שירד עלי קשות שהרי זאת הסיבה שהרב הגאון קניבסקי בא אלי בחלום ועוד למוזיאון, כדי לחזק את דרכי...


היום קבלתי תובנה מה זה ללמד זכות, זה לא רק למצוא את הטוב במי שהרע לך, אלא ללמד "עם כיתה ותלמידים" בהשאלה עליו זכות, לכופף את הברזל לצד שכנגד כמו בתיקון המידות ע"פ הרמב"ם ו/או אז ניתן להגיע למיצוע- שביל הזהב,


אז אם מאמר זה יופץ ברבים זה סוג של לימוז זכות...


שבת שלום וחג שמחת תורה שמייח

עפרכסא הממחיש את המושג "שביל הזהב" סדרת ריהוט מעורר תקווה עיצוב: עפר אלונימוזמנים לסיור מרתק, השקפה, היסטוריה, אמנות ויצירתיות עם מלווה צמוד עם כניסתכם לאתגר של הגטו בריחה, בירושלים

14 views0 comments

Comments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page