top of page

נקודת אחיזה בהבנת הנמצא, ספר פילוסופי מצחיק ולא רק על אליפות העולם בהבנת הנמצא

Updated: Jul 25, 2020


משהו על הספר

לאחר שקיעת הפוסטמודרניזם, קיבלה החברה האנושית - באמצעות אונסק"ו - החלטה על עריכת אליפות עולם ב"הבנת הנמצא", שאיננה אלא תחרות על מציאת האיזון האולטימטיבי של החיים מתחת לשמש. הכוונה היא למצוא את הדרך שבה יוכל האדם לחצות את החיים בלא שיצטרך להתבייש בעצמו, בשל ההזדקקות לבתי אבות, בתי משוגעים, טיפולים פסיכיאטריים וכו'.


התחרות כונתה "אליפות בהבנת הנמצא", שכן ההנחה באונסק"ו היתה שהפתרון מצוי כאן, עמנו, באיזשהו מקום בנמצא - והמתחרים אמורים לגלותו מתוך חקר והבנת המציאות.


התחרות היא אישית, לא קבוצתית - אך לכל מתחרה הותר לצרף אליו בדרכו אל הפתרון סייענו, מעין נושא כלים פיזיים ובעיקר רוחניים, האמור לשמש לו בן לוויה ולסייע לו בשעת הצורך במסעו.


בין הגופים הרבים שהחליטו לשלוח את נציגיהם לתחרות, בלטו שניים.

הראשון - המכון לחקר החיים, החוקר את החיים מנקודת מוצא חיובית. עשהאל, גיבור הספר, הוא נציגו של מכון זה בתחרות.


השני הוא המכון לחקר המוות, הסבור שיש לחקור את החיים על דרך השלילה, כלומר בהתבסס על התוצאה הסופית של החיים, שהיא כמובן המוות.

השופטים בתחרות מכונים "מבקרי חיים", המשתתפים באליפות (נציג לכל אומה).

הספר מתאר את המסע שעורכים עשהאל וסייענו דוד, בדרכם אל הפתרון. זהו מסע אל החיים, בו (במסע) הם פוגשים דמויות ותפיסות פילוסופיות מן העולם הסובב אותנו.


הפתרון המבוקש אכן מצוי כל העת ב"נמצא" בספר - הוא עובר בו כחוט (ולא ככבל) לכל אורכו - ובכל זאת הסיום

12 views0 comments

Recent Posts

See All

コメント