• code2hope

משל הפקק הקטן החוסם את "טעם החיים" – החיבור הלא פוליטי, שהיה בין מורדי גטו וורשה

עודכן ב: לפני 6 ימים
משל הפקק הקטן החוסם את "טעם החיים" – האהבה שהייתה בין מורדי גטו וורשה, ברמה הרוחנית "בחייהם ובמותם לא נפרדו....


והנמשל היסטוריונים קטנים חוסמים את שהיה במרד גטו וורשה, ומזהמים ומציפים את הסיפור באג'נדה פוליטית של שמאל או ימין...ומכחישים את הסיפור היהודי של המרד בחיבור בלב "כאיש אחד בלב אחד" ע"פ פרופ' ישראל גוטמן שהיה שם...

פרופ' ישראל גוטמן, גדול חוקרי השואה בעולם, שהיה שם, לפני מרד גטו וורשה "הייתה קיימת דעה ולא רק דעה החלטה (!) שלא עוסקים בעניינים פוליטיים"
דורות של תלמידים נחסמו ע"י היסטוריונים - הפקק הקטן, מכחישי יהדות ע"י זיהום פוליטי של המעלה הרוחנית הנעלה ביותר "בחייהם ובמותם לא נפרדו"


ואלה שמות המצנזרים שיעמדו לדיראון עולם: ד"ר יונת רוטביין, פרופ' חווי דרייפוס... רשימה חלקית הרשימה המלאה בדרך...עוד דוגמא לפקק

הפקק בתעלת סואץ עלה מילארדים, כמה עלה פקק הצינזור, של ההיסטוריונים מטעם במשך 80 שנה?

כמה מיליוני תלמידים נפגעו מצינזור ההיסטוריה ע"י "פקק היסטוריונים" מה עלות הנזק שאותם ההיסטוריונים גרמו? האם יש נזק גדול מהעובדה שבמרד גטו וורשה הם היו "כאיש אחד בלב אחד" ולא כפי שההיסטוריונים מטעם טוענים שהייתה שם מפלגתיות, זה חילול זיכרון השואה וחמור מהכחשת השואה, כי להכחשת השואה אין קונים אך לפלגנות יש ויש...


האם ניתן לתבוע את אותם היסטוריונים ששמם ידוע?


מזעזע, אבן מקיר תזעק ואתם לא? אל תגידו לא ידענו, כי ראיתם ושמעתם פוסט זה... שם הסרטון: "עפר: ישכחו את השואה? פרופ' ישראל גוטמן: (גדול חוקרי השואה) כן...אם תצליח לקחת אנשים חדשים זה יהיה דבר גדול" מי לזיכרון אלי...


צפו: עפר: אז מה? אז ישכחו את השואה?

פרופ': הם ינסו, והחיים שאנחנו חיים היום, לעשות להשכיח את העניין של השואה ודאי, וגם לא מה שצריך לעשות כדי להיות הישר


87 צפיות0 תגובות

תרמו למציאת מאיה הנעדרת

לפרטים והזמנות: טל: 050-2578313 עפר אלוני סטודיו צופן התקווה, שד' הרצל 120 ירושלים  

© 2020 by Ofer Aloni  - Code2Hope.net  כל הזכויות שמורות

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram