משל הפקק הקטן החוסם את "טעם החיים" – ערך האהבה, החיבור הלא פוליטי, שהיה בין מורדי גטו וורשה

עודכן: 1 ביוני 2021
משל הפקק הקטן החוסם את "טעם החיים" – ערך האהבה שהייתה בין מורדי גטו וורשה, ברמה הרוחנית "בחייהם ובמותם לא נפרדו....


והנמשל היסטוריונים קטנים חוסמים את שהיה במרד גטו וורשה, ומזהמים ומציפים את הסיפור באג'נדה פוליטית של שמאל או ימין... ומכחישים את הסיפור היהודי של המרד בחיבור בלב "כאיש אחד בלב אחד" ע"פ פרופ' ישראל גוטמן שהיה שם...

פרופ' ישראל גוטמן, גדול חוקרי השואה בעולם, שהיה שם, לפני מרד גטו וורשה "הייתה קיימת דעה ולא רק דעה החלטה (!) שלא עוסקים בעניינים פוליטיים" צפו בסרטון: