top of page

משהוא על חתימתי והרבה על החיים

Updated: Dec 14, 2021


מהות שמי:

פרוש ראשון: דרך שני חולמים עובר קו ישר המסמל את קו האופק ו/או קו התקווה, כי כשם המניע לאדם המוגדר כהלך

פרוש שני: עפר כי מהעפר באתי ואל העפר אשוב

פרוש שלישי: עפר ע"ש שרנקה - עפרה / איילה בפולנית- איילת השחר שמצאה את הניצוץ בנקודה השחורה של הלילה - השואה ועוררה את מרד גטו וורשה "תני דבי רבי אליעזר בן יעקב אפילו בשעת הסכנה לא ישנה אדם את עצמו מן הרבנות שלו שנאמר (דניאל ג, כא) באדין גבריא אלך כפתו בסרבליהון פטשיהון וכרבלתהון וגו'" יש משהוא פנימי בעם ישראל שאסור לו לאבד – את הצלם, הכבוד וההכרה זאת צרכה להישמר וזה הביטוי של מרד גטו וורשה ואם מרד גטו וורשה ע"פ פרופ' גוטמן היה המרד האזרחי הראשון (וגם האחרון) כנגד הנאצים, זה אומר דרשני...ביוטיוב: הלחימה של היהודים בוורשה, היא הייתה הדבר הגדול ביותר שהיה, גם ארצות כמו צרפת, לא עשו דבר שום דבר45 views0 comments

Comments


bottom of page