מי שמונע את סיפורה של שרנקה (אילה/עפרה בפולנית) שהייתה עמוד השחר של השואה, מעכב את הגאולה משני טעמי

מלבד היסוד שאנחנו חייבים לה הכרת הטוב (היסוד של היהדות) על עקדת מאיה למען הכלל בוורשה, מי שמונע את סיפורה של שרנקה (אילה/עפרה בפולנית) שהייתה "עמוד השחר של השואה" מעכב את הגאולה משני טעמים: א. "למנצח על איילת השחר" (שחר- הזמן השחור ביותר של הלילה) דוד ברוח הקודש צפה, שכך דרכה של הגאולה הבוקעת מהמקום הנמוך של ההיסטוריה, מגילת אסתר וייתכן גם מרד גטו וורשה ב. "כל מי שאומר דבר בשם אומרו מקרב את הגאולה" כ"ש במעשה, כי זה עולם העשייה ואתם שותקים?!