top of page

מי ראה? מי שמע? על מאיה - בתה של מורדת

Updated: Jul 24, 2020


למצוא את מאיה, בת מורדת גטו וורשה תמלול

זה היה מונח כאבן שאין לה הופכין במשך 69 שנים, אוצר היסטורי אישי חברתי, "צופן התקווה", בתיבה מתכתית ישנה, שחוקה ואדומה "מסומק ההיסטוריה המבישה" מתקופת מלחמת העולם השנייה, ונמצא בת"א, בפברואר 2012.

מה הכיל האוצר? תוכן מצמרר של מכתבים וצילומים הקשורים בתקווה, שהיא היסוד לקיומנו, כי אדם ללא תקווה חשוב כמת.

מוצא האוצר הוא סופר ויוצר, שעוסק ועסק, ללא מודע, בנושא התקווה כמעט כל חייו. עפר, קרוי ע"ש דודתו עפרה, שרנקה בפולנית - איילה צעירה, כותבת המכתבים אשר כתבה לאחותה, אימו של עפר, והמצולמת שם בצילום נדיר עם מרדכי אנילביץ' - מפקד מרד גטו וורשה.

אחד הסמלים המוכרים של מורשת השואה והגבורה: האנדרטה של הפסל נתן רפפורט בוורשה, אשר נחצבה באבן שתכנן אדולף היטלר לפסל בה את האדרת ניצחונו. בחזית, מרדכי אנילביץ' ומאחוריו אישה האוחזת תינוקת,

האם זו שרנקה, דודתי שאני קרוי על שמה, האם היא זו שנתנה השראה לפסל, ביחד עם מרדכי אנילביץ', מפקד מרד גטו וורשה?

ו/או אז התחילה להתבהר התמונה הקבוצתית עם האישה – שרנקה, שהייתה הרוח האמיתית של המרד, במכתביה היא כתבה שנולדה לה בת בשם מאיה, שנמסרה לחזקת אחרים, ועדיין לא נמצאה.

מה שאני יודע על מאיה, זה שהיא נולדה ב 22 בפברואר 1941 בוילנה, למשה קופיטו ולרחל שרנקה זילברברג.

בינואר 1942, שרנקה החליטה למסור את מאיה ולחזור לגטו הנצור לשתי מטרות, האחת - לספר על הרצח השיטתי של הנאצים, והשנייה - לעורר את המרד.

היא מסרה את בתה מאיה לרופאה קומוניסטית, בבית יתומים בוילנה, תחת השם ידוויגה סוגאק, ומאז נעלמו עקבותיה של מאיה בת המורדים.

בבקשה שתפו סרטון זה ביוטיוב, אולי ביחד נוכל למצוא את מאיה...Donate to paypal: exit2hope@gmail.com or: Ofer Sarenka IBAN: IL800204340000000107349 - to help find Maya, the rebel's daughter

תרום למציאת מאיה וקבל בדואר את הספרון "הסר שטן מלפננו ומאחורינו"61 views0 comments

Comments


bottom of page