top of page

מיני מוזיאון שואה או תקווה נשען על השאלה המרכזית, איפה נקודת החיבור שבין ה"אני" לחברתי? על שתי נקודות יסוד בנוי ה"מיני מוזיאון שואה או תקווה, ה"אני" או החברתי או גם וגם?

Updated: Jun 25מיני מוזיאון שואה או תקווה 

איפה נקודת החיבור שבין ה"אני" לחברתי? 

על שתי נקודות יסוד  בנוי ה"מיני מוזיאון שואה או תקווה, האחת שהאדם מוגדר כהלך שהולך  והולך מחיסרון להשלמה והנקודה השניה, היא פועל יוצא של הנקודה הראשונה, מה המניע של אותו הלך? 

אם נחשף לשתי נקודות יסוד אלו, נמצא שדרך שתי נקודות עובר קו ישר בין נדירותך לצורך החברתי העלול לסתור והשאלה איך ניתן לגשר עם  הלב בין שתי הקצוות. 

אך כדי להבין מעלה רוחנית צריך סיפור או משל,  אז במיני מוזיאון שואה או תקווה, מצאנו סיפור היסטורי מתועד שקרה, על חבורה של נערים נעורים, שמצאו את הקו האישי אל התקווה המשותפת, במקום האפל בהיסטוריה - מלחמת העולם השניה...

 ואם הם מצאו אז אולי גם אנחנו,אז אתם באים?חדר בריחה חדר מילוט אסקייפ רום, Escape room

מה זה חדר בריחה? הוא משחק הרפתקאות בו אנשים ננעלים בחדר ביחד עם משתתפים אחרים, וצריכים להשתמש בחפצים שונים הנמצאים בחדר כדי לפתור סדרה של חידות, למצוא רמזים, לפענח צפנים ולהימלט מהחדר תוך זמן מוגבל. (מתוך הויקיפדיה)


חדר בריחה - גטו בריחה – הוא חידוש עולמי המשלב את נקודת המפגש שבין ההיסטוריה של מלחמת העולם השניה ואמנות עכשווית, המבקרים ננעלים באווירה של בדידות עם מסכים, תאורה, עשן ואפילו אזעקה ממלחמת העולם השניה כשברקי הפיצוץ של הפצצת אטום שנחטה בירושימה… ובעזרת אינטלגנציה ריגשית הם מאותגרים למצוא את "צופן התקווה"  שהוא קוד הנשלח אליהם במידה והם פתרו סדרה של חידות ו/או אז הם נמלטים מהגטו גם המנטלי... 

4 views0 comments

Opmerkingen


bottom of page