top of page

"מוזיאון שואה או תקווה עם גטו בריחה" מעמיד את השאלה היהודית כמניע להבדיל מהפתרון הסופי הנאצי.

Updated: Nov 23, 2022לזכר שרנקה ו-50 חבריה ששמם חקוק בבונקר המפקדה, שהגיעו לדרגה הרוחנית הכי גבוהה "בחייהם ובמותם לא נפרדו" וכדי לדבר על דרגה רוחנית, צריך סיפור: אז מה הסיפור של שרנקה? שרנקה עוקדת/מוסרת את בתה מאיה בינואר 1942 בוילנה, וחוזרת לחבריה בגטו וורשה במסירות נפש וגוף עבור שתי מטרות על: 1. כעדה ראשונה - "רצחו את כל יהדות וילנה וזה מה שיקרה ליהודות וורשה ובכלל... 2. החלטנו למרוד "לא נלך כצאן לטבח... ואם יחסר הנשק נירק לנאצים בפנים...". והשאלה המתבקשת האם שרנקה הייתה נורמלית ב"עקדת יצחק נשית" למען הכלל והמענה ע"פ המקורות כן…

סיפור על “יגעתי (10 שנים) ומצאתי תאמין” / עפר שרנקה אלוני

זה קטע מדהים עשר שנים אני הולך אם השאלה עם דודתי הייתה נורמלית בכך שהיא מסרה / עקדה את בתה ואת חייה למען הכלל - בעצם חזרתה לגטו וורשה הנצור בנאצים? והתשובה: "אמר רבא אע"פ כן הדר קבלוה בימי אחשוורוש דכתיב קיימו וקבלו היהודים, קיימו מה שקיבלו כבר" (מגילה). "קבלת התורה שקיבלו עליהם ישראל בימי אחשוורוש, הייתה בדרגה גבוהה יותר מאשר קבלת התורה בהר סיני...” בימי אחשוורוש הגיעו (עם ישראל) לאחדות שלמה ומוחלטת ע"י הסכנה האיומה שריחפה על ראש כולם. "להשמיד להרוג ולאבד", כי בשעת הסכנה נשכחים ומתבטלים כל ההקפדות שיש בין אדם לחברו, ומחשבת כל אחד נתונה לכלל כולו, והיא היא שעת האחדות הגמורה, ושעת הכושר לקבלת התורה בשלימות.” ובשואה היתה שעת שמד לפי כל השיטות, ומכאן ששרנקה הקריבה את עצמה ואת בתה לכלל. שיחות מוסר, הרב חיים ליב שמואלביץ זצק"ל ראש ישיבת מיר

הסימן שאלה כמניע לסקרנות, במיני מוזיאון שואה או תקווה עם גטו בריחה ב"מיני מוזיאון שואה או תקווה" עם גטו בריחה, שאלות היסוד יניעו אותך למציאת הקו האישי שלך לעבר התקווה המשותפת שלנו… אז אתם באים? המיני מוזיאון מחולק לארבעה אגפים

השאלה היא תפיסה יהודית להבדיל מהתשובה - הפתרון הסופי

הסיפור שהיה כך היה, במלחמת העולם השניה, הייתה שאלה שהיא המניע כי העולם קרוי ע"ש הנעלם, עד שבאה הדיקטטורה תחת הדגל הנאצי ודיברה על התשובה כפתרון סופי, שזאת תפיסת עולם הטוענת אני אני ואני יודע מה המענה לעולם טוב יותר ובפקודה! וזאת בניגוד לתפיסה התלמודית היהודית המעמידה את השקלא וטריא – השאלה כערך... שאפילו על השאלה היסודית - "נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא?" התווכחו בית שמאי לבית הלל, שנתיים וחצי. זאת היתה כרוניקה ידועה מראש ששתי תפיסות העולם המנוגדות ילחמו, במלחמת העולם השנייה, שהרי כל צד ייצג תפיסת עולם אידיאולוגית טוטאלית. מחד הנאצי - "הידיעה המוחלטת" של ה"על אדם" על רקע "בשבילי נברא כל העולם" ו/או "אני ואפסי עוד" - רק אני קיים, האחרים אינם חשובים. ומאידך היהודי – צניעותו הבאה לידי ביטוי בפס' המשקפיים אידיאולוגיה של ביטול - "אנוכי עפר ועפר" "והאיש משה עניו מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה" (במדבר יב ג)

שתי גישות אלו נלחמו במלחמת העולם השניה, איפה? במרד גטו וורשה- המרד של אנשי הלב באנשי השכל, המרד האזרחי הראשון בעולם כנגד הנאצים, שהושפע מהמוסר היהודי, כאשר כל צד נעזר בכליי מלחמה שעמדו לרשותו, היהודי בחיבור בלב "כאיש אחד בלב אחד" להבדיל מהתפיסה הנאצית, חיבור שנבע מאינטרס שכלתני צר וקר. מי עתיד לנצח בשתי תפיסות עולם אלו ניתן ללמוד מהסיפור המקראי על יעקב ולבן.

מה מצאתי ולא ידעתי, כי המציאה באה בהיסח הדעת במיני מוזיאון "שואה או תקווה" תחשפו לקופסא שנמצאה עם התיעוד היחידי בעולם הקשור למרד החשוב בעולם – מרד גטו וורשה, ההשראה לדמוקרטיה העכשווית בעולם, מרד הנעורים והקמת המדינה, עם שאלה שהיא המניע עוד לפני הכניסה, כי זה שם המקום, "שואה או תקווה"...

ארבעת הפרקים כארבעת רגלי שולחן השאלה תניע אתכם בארבעה פרקים, שאם נהיה מודעים לארבעתם הם ישמשו כרגלי השולחן ערוך של ההיסטוריה ובמילא לקיומנו העכשווי


פרק א. פרק "הבנת הנמצא" - מהות החיים, הקדמה "ואמנם צריך שתתבונן, שהנה מספר הפרטים עצום מאד מהכיל אותם שכל האדם, ואי אפשר לו לדעת כולם. ואולם מה שראוי לו שישתדל עליו הוא ידיעת כללים, כי כל כלל בטבעו כולל פרטים הרבה, וכשישיג כלל א׳ - נמצא משיג מאליו מספר רב מן הפרטים" (הרמח"ל) עם שאלות יסוד של מה מהות האדם? מה מהות העולם? איך ייתכן שהכול צפוי והרשות נתונה? האם התנועה היא היסוד לקיומנו ושפיותנו? המבקר ייחשף עם הטלפון הנייד שלו במבחן אמריקאי בהבנת הנמצא, עם סריקת קוד ה QR והאבסורד שככל שהדבר ידוע ומפורסם כך הוא יותר נעלם ונסתר... ולכן אנחנו לא מודעים להבדל בין בריאה, יצירה ועשייה? איזה קונפליקט יסודי מלווה ומניע אותנו? למה יש במהות רק שתי סוגי טעויות? האם ניתן להתרגל לרע? למה הכוונה קיצור תולדות התנועה? למה צריך לצייר על בד שחור ולא לבן? מה החילוק הגרפי בין מגן דוד לצלב קרס? האם מצאו ברנסנס נוסחה מתמטית לאסתטיקה? איך בונים מלבן זהב? מה זאת נקודת המגוז היוצרת פרספקטיבה גם בחיים?


ספר


בפרק ב. חדר בריחה - גטו בריחה, איפה צופן התקווה, שיוציא אותך מהחדר בריחה- גטו בריחה? ב"גטו בריחה" שהוא חדר בריחה שבו תהיו מוקפים בחידות שינעו אתכם למצוא את "צופן התקווה" שגרם למרד בנאצים... למה הצמיחה באה רק מלמטה? האם עמוד השחר מייצג את הנקודה השחורה של הלילה רגע לפני הזריחה? האם הכלי האפל, גטו בריחה, יעזור לך למצוא את צופן התקווה? כי מעט מהאור דוחה הרבה מהחושך? האם המשפחה או החברים ייקלו על יציאתך מהגטו בריחה? מתי הומצא הגטו הראשון בעולם, בהארלם או בונציה?

גטו בריחה


פרק ג. מרד גטו וורשה- המרד של אנשי הלב באנשי השכל - הנאצים ההיסטוריה של המגדר- פרופ' יובל נח ההרי טוען שכיום השאלה ההיסטורית החשובה ביותר היא שאלת המגדר, להבדיל מהעבר שהשאלה התמקדה בכובשים הגדולים... (דקה 39:06) https://www.youtube.com/watch?v=I_bRTHNIMsM למה הנערות הניעו את מרד גטו וורשה? מי הייתה ה"ז'אן דארק" של מרד גטו וורשה? למה צריך סיפור כדי להבין מעלה רוחנית בכלל ושל "בחייהם ובמותם לא נפרדו" בפרט ? למה הזיכרון הוא תנאי הכרחי לקיומנו? האם יש משטרת זכרון? למה התמימות גוברת על השכלתנות? האם מרד גטו וורשה ייצג את הקונפליקט בין הלב היהודי לשכל הנאצי? למה רק נערים השתתפו במרד גטו וורשה? האם לעובדה זאת יש קשר למרד הנעורים? האם הנשים בעיקר חוללו את המרד האזרחי הראשון כנגד הנאצים? בפרק מרד גטו וורשה – מרד הנעורים, תחשפו לתיעוד נדיר על המרד עם שאלות מרתקות, למה תמיד זאת אישה שמניעה? גם המורדות הראשונות בפרעה היו נשים- המיילדות העבריות? למה צונזרה העובדה שאת המרד חוללו בעיקר הנשים? איך מצאו תקווה במקום האפל בהיסטוריה?

ציור: אקריליק על בד קנווס, ציור: עפר אלוני


פרק ד. למה קו האופק מזכיר את התקווה? פרק הנוגע במושג תקווה, כי "אדם בלי תקווה נחשב למת" בכל בירושלמי ובכל השפות בעולם, אך מה זאת תקווה מעטים יודעים...

מה ההבדל בין מקווה למייחל? למה בכל השפות בעולם אומרים שאדם בלי תקווה נחשב למת? איך מצאו תקווה בתקופה האפלה בהיסטוריה בשואה? מה המשמעות לזה ששורש המילה תקווה היא קו? האם קו האופק הבלתי מושג מזכיר את התקווה? למה האופנה מתחילה בנעל, כי האדם מוגדר פילוסופית כהלך? למה השאלה מזכירה את התקווה והתשובה את הייאוש? בכל מקום שכתוב בתורה "וישב" נכתב אחרי לשון צער, למה?עפר מצביע על קו האופק שממנו קיבל השראה לספרו "הקו א-ל התקווה"נספח מה זה גטו בריחה - מהגטו המנטלי:

למה אנחנו גרים בגטו מנטלי שהוא חמור מגטו וורשה, כי שם לפחות ראו את החומה והיו מודעים לגטו? ולראיה האדם לא רואה את עצמו (במראה רואים בהפוך- גדולי הציירים היו נוהגים לשים את הציור מול מראה כדי לראות בזווית שונה) ולא שומע את עצמו (אנחנו לא מזהים את קולותינו בהקלטה) ולא מריח את עצמו, אז מה עושים אם כל תכליתנו לתקן את המידות הרעות, שאותן אנחנו לא רואים? וזה מזכיר לי את הסיפור שפעם הצבי רץ ביער והתלונן שהעצים פוגעים בו, אז היה מי שיעץ לצבי להוריד את הקרניים (ולא את העצים).

אמנם ההקדמה הנ"ל נגעה לגטו בריחה למרות שהיא רק פרק מסיור ב"מיני מוזיאון שואה או תקווה" לע"נ רחל לאה שרנקה זילברברג קופיטו, מחסידות מודז'יץ בוורשה, שהקריבה את בתה מאיה (שאותה אנחנו מחפשים) ואת עצמה, למען כלל ישראל, כדי לחזור לוורשה מוילנה בינואר 1942 למניינם, כעדה ראשונה על הרצח השיטתי שהחל בפונאר ולעורר את המרד הראשון כנגד הנאצים, כי תמיד זאת אשה, מהמיילדות שמרדו בפרעה, דרך נשות חנוכה וכלה במרד בנאצים, שאותו חוללו בעיקר הנשים (בשפ פרופ' ישראל גוטמן וד"ח שטרופ הנאצי שפיקד על דיכוי המרד)

מרד גטו וורשה היה מרד שניזון מהיהדות (ולא מרד פוליטי, כפי שיש המנסים לצייר אותו משמאל או מימין- שהרי כל המנהיגים הפוליטיים עזבו את צאן מרעיתן) הרעיון של מרד גטו וורשה מופיע כבר ברמב"ן בפס' "ביד רמה" ושם הרמב"ן במקום כותב, שכשבנ"י יעלו מהגלות לא"י תמיד זה יהיה "ביד רמה" ולא כעבד הנס מפני רבו ואם מרד גטו וורשה היה המרד האזרחי היחיד כנגד הנאצים, שכבשו כ20 מדינות, אזי אין לך יד רמה גדולה מזה וזה אומר דרשני (כל הנתונים מוקלטים והם ע"פ פרופ' ישראל גוטמן – גדול חוקרי השואה בעולם) … על בסיס הרעיון הנ"ל ניתן להוסיף את הפס' "וחמושים עלו בנ"י ממצרים" מסביר הכלי יקר, במה חמושים? בחמישה חומשי תורה עוד לפני מתן תורה כי החיבור ללב זאת מבחינה של קבלת התורה (אפילו לפני מעמד הר סיני) כי כל חיבור של יהודים בלב זה כעין מעמד הר סיני, וזה הנשק "הסודי" שלנו... במיני מוזיאון תוחלו להיחשף לציור של "המרד של אנשי הלב באנשי השכל – הנאצים"

את הסיור במיני מוזיאון מעביר אחיינה של שרנקה (שהייתה דודתו) שהוא סופר, צייר ואף שימש כיו"ר המועצ"ד עמנואל ולימד בישיבת הדרום.

כאמור הסיור מחולק ל4 פרקים פרק א. הבנת הנמצא: המתחיל עם שאלות יסוד ע"פ שיטת הרמח"ל: "ואמנם צריך שתתבונן, שהנה מספר הפרטים עצום מאד מהכיל אותם שכל האדם, ואי אפשר לו לדעת כולם. ואולם מה שראוי לו שישתדל עליו הוא ידיעת כללים, כי כל כלל בטבעו כולל פרטים הרבה, וכשישיג כלל א׳ - נמצא משיג מאליו מספר רב מן הפרטים" פרק ב' גטו בריחה – משחק הרפתקה לכל המשפחה (והאחיין מבין במשחקים, שהרי הוא חיבר את המשחק הילדים הראשון בציבור החרדי – "מעל למזל" בשנת תשמ"ג) בגטו בריחה / בחירה יש למצוא את צופן התקווה, כי כתוב בירושלמי שאדם בלי תקווה נחשב למת, אך מה זאת תקווה מעטים יודעים פרק ג' מרד גטו וורשה – המרד היהודי ופרק ד' למעשה מדבר על התקווה, מה ההבדל בין לליחל למקווה?המקום קבל את ברכתם של שלושה רבנים: הרה"ג גדעון שנאור, הרה"ג אורי שרקי ולהבדיל הרה"ג שמחה הכהן קוק זצ"ל, והפרופ' הנודע ישראל גוטמן ז"ל , אתם מוזמנים לסיור כל שעה עגולה בתאום טלפוני: 050-2578313 בימים א- ה בין השעות 10 ל20:00 שד' הרצל 120 תחנת רכבת יפה נוף- יד שרה

תם ולא נשלם כי אין שלמות בעולם (למזלנו) כי החיסרון הוא המניע … אז אתם באים?Comentários


bottom of page