למצוא את מאיה - 1. כי היסוד שלנו זאת הכרת הטוב, למצוא את מאיה 2. כי היא הוקרבה למען קומת האדם...
1. למצוא את מאיה - כי היסוד שלנו זאת הכרת הטוב2. למצוא את מאיה - כי היא הוקרבה למען קומת האדם - מרד גטו וורשה