top of page

מי מצנזר נשים בהיסטוריה? היסטוריונית! מזכיר את האחוז הגבוה ליצירות מזויפות במוזיאונים מובילים

Updated: Nov 6, 2020


איפה נשמע על היסטוריון שנמצא חומר בלעדי הנוגע למחקרו, כי כל שאר החומרים נשרפו והוא מתעלם מהמציאה למרות שאותו היסטוריון הוזמן אחר כבוד, כזאת היא חווי דריפוס...

אתם קולטים? כ 50 אחוז מהיצירות מזוייפות למרות שזה לא פשוט לעבור את המסננת של מומחי האמנות מה עוד שיצירות (גם מזוייפות) נמכרות במיליוני דולרים, אז את היסטוריה קל יותר לזייף פשוט מרצים או כותבים ספר כדוגמאת חווי דרייפוס המכונה פרופ'


הפרסום בידיעות אחרונות, אחרי ביקור פוטין, שלמענו היהודונים, שינו את ההיסטוריה


בעצם פרופ' חווי דרייפוס מודה בכישלונה בכתבה המצ"ב לעיל, אך ממשיכה בתפקידה של שוטרת במשטרת הזיכרון, שמכרה את מרד גטו וורשה, פעמיים, פעם לשמאל ופעם לימין, למרות שפרופ' גוטמן (שהיא טוענת שהוא היה המורה שלה, אך הוא בז לה) טען שלא הייתה פוליטיקה במרד והוא היה שם...


היא סוברת שחוסר הרגישות שלה זה ייתרון בחקר השואה ולכן היא "אובייקטיבית" כי היא באה ממשפחה מזרחית, וזה נותן לה ייתרון במחקרה , הבעיה שהיא מעמי הארץ היא לא יודעת, שבסנהדרין לא מינו שופט שאין לו ילדים, בגלל חוסר הרגישות שלו העלולה להשפיע על הדין. גם היסטוריון שהנושא לא מעניין אותו יכול לשנות את ההיסטוריה ע"פ תכתיביים פוליטיים וזאת סכנה קיומית, כי יישכחו את השואה, וגם את היושרה, צעק גוטמן...


צפו בהרצאה המזגזגת שלה, באוניברסיטת ת"א וכשאני השואל עם הגב אליכם ולא מקבל מענה:


דרייפוס, מחקה את שרנקה מההיסטוריה,

1. למרות שהמחיקה מקשה על מציאת מאיה בתה, שהוקרבה למען המרד, אטימות לשמה


2. למרות עדות של פרופ' מינץ

3. למרות עדותה עליזה ויטיס שומרון


4. למרות, ספרים ותיעוד מפורש, שאותו הזכירה דרייפוס במייל בהמשך:


5. למרות הצילום הנדיר של מרדכי אנילביץ' עם שרנקה6. למרות שידוע שסיפור מרד גטו וורשה צונזר:

7. למרות שחווי מודעת לספרה של חייקה גרוסמן השליחה של שרנקה שהבריחה אותה מוילנה בינואר 42:

8. למרות שדרייפוס מודעת לספרה של עליזה ויטיס שומרון, ששם כתוב במפורש ששרנקה הייתה העדה הראשונה שהעידה על הרצח השיטתי שהחל בוילנה:9. למרות המייל המצ"ב שחווי כתבה לי, כשהיא מודעת לסיפורה של שרנקה והחיפש אחר בתה10. צפו בחוות דעתו של פרופ' גוטמן - גדול חוקי השואה, על ד"ר - פרופ' חווי דרייפוס"היא מדברת שטויות" והיא בחוצפתה מקדישה לו ספרים כדי ל"נפנף" שהיא התלמידה של גוטמן


11. למרות ששרנקה צעקה על מרדכי אנילביץ' ע"פ הספר שמלצובניק

12. למרות ששמה של רחל לאה המכונה שרנקה, חקוק במצבה בבונקר המפקדה ברח' מילא 18 בוורשה, למה אני הייתי הראשון שפרסם את שמות 51 הלוחמים שחקוקים שם? למה לא מלמדים עליהם?


13. על מציאות אין מחלוקת אבל על קומבינה יש ויש:

14. ולמרות צוואתו של מרדכי אנילביץ':

"הננו בתוך תוכם של החלאה והניוון. בתוך הזוהמה הזאת נטושה מלחמתנו. אל נשכח שהכבדה במלחמות היא המלחמה בנו עצמנו: לא להתרגל ולא להסתגל לתנאים אלה! המסתגל (גם להיסטוריה ע.א) חדל להבחין בין טוב לרע – הוא נעשה עבד בגוף ובנפש. בכל אשר יקרה אתכם, זכרו תמיד: אל תתרגלו! אל תסתגלו! מרדו במציאות הזאת!"


בקיצור אני מזמין את פרופ' חווי דרייפוס הנוכלת, לתבוע אותי למשפט קסטנר 2 זה החלום שלי...


עוד על שרנקה ועל האכזריות של דרייפוס המתעלמת מהחיפש אחר מאיה, למרות שפרנסתה מסיפר המרד, עד היום בגילה המופלג דרייפוס לא למדה להגיד "תודה" ומוסיפה חטא על פשע כי "בור ששתית ממנו אל תירק לתוכו"ובמקום שההיסטורויונים נוכלים, זאת פירצה לעוד רמאיים

87 views0 comments