top of page

איפה אנחנו מארחים? למה הסוכה נקראת סוכת שלום? ולמה מתפללים להקים את סוכת דוד הנופלת ולא לארמונו?

כשהציבור מבטל את היש - החומר, ניתן לעשות שלום, כי או אז מתבטלת התחרות כי "הקנאה, התאווה והכבוד מוציאים את האדם מהעולם (מהשפיות)" והשלום הוא ביטוי לאחדות ולכן כפועל יוצא יצרתי את המושג "קמפיין דינמי"


ולמה מבקשים את סוכת דויד הנופלת? כי כשהארמון נופל, ורוצים להקימו הוא ארמון חדש אך הסוכה הנופלת שתקום במהרה בימנו, תהיה סוכתו של דוד ממש

מוזמנים לסוכתנו ברח' שד' הרצל 120 ירושלים יהיה יצירתי, שמח וטעים לתאום 0502578313


댓글


bottom of page