top of page

עפר שרנקה אלוני: למה ההשקעה הכי נבונה בכלכלה היא באמנות? וזאת עובדה...

Updated: Jun 12, 2022

למה ההשקעה הכי נבונה היא באמנות? כי כשאתה קונה מרצדס, איך שאתה מוריד את הניילונים, ערך הרכב ירד בבכ 15% אך ציור ממוצע של ואן גוך שלא היה שווה דולר בחייו שווה עכשיו 40 מיליון דולר. להלן מגוון של יצירות של עפר שרנקה אלוני, למכירה:

____________________________________________________________________________1. סדרה אימפרסיוניסטית

בחצר של מעוז בראש פינה

בחצר של יובל ביסוד המעלה

גגות באמסטרדם סגנון פוינטליזם


____________________________________________________________________________


2. בעשרה מאמרות נברא העולם

האם נתת צדקה היום?
שחור או לבן?


אדם או נאצי? רק תבחר


מזל או שכל?


גטו או מרד?


שכל או לב?תקווה או שואה?
קו לתקווה


____________________________________________________________________________3. נקודת המגוז, אי שם מצוי האחד שממנו הכול נובע ואליו הכל שב...

רקע באתר ורקע בסרטון:
____________________________________________________________________________
4. סדרת הכאוס על רקע מתמטי ו/או "הכל צפוי והרשות נתונה" - החידה של החיים, אם הכל צפוי אז איפה בחירתנו?הסבר מתוך ספרי "נקודת אחיזה בהבנת הנמצא"____________________________________________________________________________
5. מצייר פילוסופיה יהודית והיסטוריה ממלחמת העולם השניה____________________________________________________________________________
6. סטורי בורד לפרוזדורים משעממים הדורשים תוכן מעורר להצלחה

____________________________________________________________________________
7. גרפיקה הנשענת על אמנות להבדיל מגרפיקה טכנית שפחות מדברת כי מקורה טכני מהמחשבכתיבה ועיצוב, כרטיס ביקור בהגדלה

שלט חוצות


____________________________________________________________________________8. צילום נסתר כי העין צרה אך הדימיון רחב____________________________________________________________________________9. המלצות

ב. סבר פלוצקר עורך כלכלי


למה ההשקעה הכי נבונה היא באמנות? כי כשאתה קונה מרצדס, איך שאתה מוריד את הניילונים, ערך הרכב ירד בבכ 15% אך ציור ממוצע של ואן גוך שלא היה שווה דולר בחייו שווה עכשיו 40 מיליון דולר. להלן מגוון של יצירות של עפר שרנקה אלוני, למכירה: 1. סדרה אימפרסיוניסטית, 2. בעשרה מאמרות נברא העולם 3.נקודת המגוז 4.הכאוס על רקע מתמטי 5.מצייר פילוסופיה יהודית והיסטוריה ממלחמת העולם השנייה 6. סטורי בורד לפרוזדורים משעממים 7.גרפיקה הנשענת על אמנות להבדיל מגרפיקה טכנית 8. צילום נסתר כי העין צרה אך הדימיון רחב 9. המלצות

עפר ע"ש שרנקה / עפרה/ איילה בפולנית, מעוררת מרד גטו וורשה


45 views0 comments

Comments