top of page

למה בחרנו בסימן שאלה מוזהב "כמדריך" למיני מוזיאון שואה או תקווה עם חדר בריחה:

Updated: Feb 15, 2021
1. מניע- האדם המוגדר כהלך שהולך, נזקק למניע והאמצעי לקניית חכמה היא הסקרנות - השאלה


2. תקווה - ההלך מעצם טבעו, זקוק לתנועה אחרת הוא ישקע בייאוש


3. למה מזהב- הפרוש של זהב - זה הב, זה תן לי - המטרה ולמה המושג המטרה נבחר כזהב? כי זה הצבע היחידי המשתנה באור ממש כמו המטרות שלנו המשתנות לפרקים, אחרת היינו "מגיעים" והיה נגמר סיפורנו.


4. "וישב" = צער - ע"פ המהר"ל מפראג בתורה, ישנו כלל האומר - כל מקום שנכתב "וישב" נכתב אחרי לשון צער "וישב יעקב" קפץ רוגזו של יוסף, "וישב העם" פרצה מגפה, כי ישיבה היא ביטוי לשלמות - הגעתי...


5. הדרך היא המטרה - פיקאסו שצייר כ6003 יצירות טען "מעולם לא סיימתי אף ציור" ואני אומר: "אני לא אוהב לגמור כי זה נגמר" - הדרך היא המטרה


6. הגדרת החוכמה - הרצון לדעת ולא לדעת, לכן כתוב איזהו חכם? הלומד מכל אדם" (מסכת אבות) מסביר המהר"ל החכם כ"כ משתוקק ללמוד שהוא מוכן לקבל מכל אדם (אפילו ממני:)
7. הפתרון הסופי הנאצי רצה לרצוח את השאלה - השקלא וטריא, המייצג את היהדות ע"פ התלמוד... והמיני מוזיאון נועד להזכיר את מרד גטו וורשה - המרד האזרחי הראשון בעולם כנגד הנאצים, שדודתי שרנקה עוררה


8. המוזיאונים לעתים נראים כמו זקנים נרגנים "שיודעים הכל" ואנחנו משתדלים להזדהות עם הנעורות ופתוחים למציאות חדשות...
"המדריך המוזהב" בדרך אל החדר בריחה - גטו בריחה


זוכר תאריכים היסטוריים? אני לא, אז מגיעה לך הפתעההקלק והחשף לגסיסת הסימן שאלה בגטו


הדרך לשואה או תקווה, המוזיאון היחידי המעמיד את השאלה כערך, להבדיל מהמוזיאונים ה"זקנים נרגנים" שיודעים הכל (כביכול)


הרמח"ל כותב שככל שהדבר ידוע כך ההעלם נסתר ובאמת כשאני מנסה לשאול את העוברים וגם השבים, מה ההבדל בין תקווה ללייחל אני לא מקבל מענה, למרות שבכל השפות העולם (כולל בירושלמי) כתוב ש"אדם בלי תקווה נחשב למת" כלומר התקווה היא ערך עליון...הקלק על הסרטון ותקשיב עם עיניים עצומות לאזעקה ממלחמת העולם השניה...


השאלה על לימודי ההיסטוריה המצונזרת


סיכום ביניים (כי אני עוד בדרך) "מדריך המוזיאון" בנוי כסימן שאלה, מניע את הסקרנות לעבר המטרה זה הב - זה תן לי מחד ומאידך הוא לא מושג, כי הוא נועד להניע את האדם מחיסרון להשלמה וכל מי שיגיע לשלמות מיד ידבק בו החיסרון, כמו שכתוב "לפתח חטאת רובץ" מתי החטאת - החיסרון דבק בתינוק? באותו הרגע שהתינוק מגיע לשלמות (בפתח) שזאת סיבת היוולדו, או / אז דבק בו החטאת - החסרון...

コメント