top of page

למה אנחנו זוכרים את הרע ושוכחים מהטוב

למה בית אנה פרנק (על השואה) זה המוזיאון מספר 1 באמסטרדם למרות שהוא מוקף בציירי על כמו ואן גוך, רמברנט וורמיר? למה אנשים זוכרים את הרע יותר מאשר הטוב? למה שואלים איפה הייתה ברצח רבין ולא איפה הייתה בוודסטוק? למה במחקר בארה"ב על עשרת האייטמים הזכורים ביותר בתקשורת, תשעה מקרים היו רעים ואחד טוב - נחיתת האדם על הירח. כי הזיכרון הוא הכלי היסודי להשרדותנו, הכנסתי את ידי בכיתה ג' לאש, אני זקוק לזיכרון זה כדי להשמר על חיי.

מעניין שגם במקורות כתוב מחד "ומוצא אני מר ממות את האשה" ומאידך "מצא אישה מצא טוב" מדייק הגאון מוילנה, מוצא מר לשון הוויה עכשוית, אך אם האישה טובה הוא כבר שכח לכן כתוב "מצא" לשון עבר


42 views0 comments

Comments