top of page

ליין של אמירות וציורים "בדרך אל החור השחור" למכירה, צייר: עפר שרנקה אלוני

Updated: Oct 13, 2020
הרמב"ם, גדול רופאי העולם, כתב שאם יש לך מרה שחורה- עצבות / דיכאון, תלך לראות ציורים...


ציורים מעוררי תקווה, כי אדם בלי תקווה נחשב למת עכשיו במבצע: ב 500 ש"ח ליח'גודל: 42 / 29.7 ס"מ ציור בגירים על רקע שחור משחור
1. אי שם מצוי האחד הנעלם, שממנו הכול נובע ואליו הכול זורם...

2. ההתכנסות א-ל האחד הנעלם מזכירה את "בחייהם ובמותם לא נפרדו" = אהבה = 13 = אחד בגימטריא

3. "ויחן שם כנגד ההר" רש"י "כאיש אחד בלב אחד" למרות שהיו 60 אלף, אחרת היה כתוב ויחנו – לשון רבים4. כל הדרכים מוליכות אל האחד (ולא לרומא הגלויה) והוא נעלם


5. החור השחור – הריק – הוואקום, זאת העוצמה הגדולה ביותר המשולה לענווה6. "יוצר אור ובורא חושך" השחור מיצג את הבריאה ואילו האור את היצירה שהתלבשה על הבריאה...7. האם בפה גם יש משל לחור השחור, העלול לבלוע כל דבר?8. אם הדרך היא המטרה, אז איך יוצרים מניע אין סופי?9. האדם הוא הלך שהולך והולך לעבר הלא נודע, בעולמנו מלשון נעלם...

43 views0 comments

Comments


bottom of page