top of page

תיקון ליל שבועות במוזיאון שואה או תקווה- 2024 . "פרופ' ישראל גוטמן "מרד גטו וורשה כמעמד הר סיני - כאיש אחד בלב אחד"

Updated: Jun 10

"פרופ' ישראל גוטמן מאשר "מרד גטו וורשה כמעמד הר סיני - כאיש אחד בלב אחד"

 שתי שאלות יעלו בתיקון ליל שבועות במוזיאון שואה או תקווה


1. למה מרד גטו וורשה, היה המרד האזרחי הראשון בעולם?

כי הוא הושפע מהמוסר היהודי - כאיש אחד בלב אחד


2. מה סוד ההקרבה של גיבורי העל היהודים למען כלל ישראל? 

המענה ל1. תמלול של הסרטון

 

 

עפר: אני חושב שיש רק נקודה אחת שאליה צריך למקד  (את לימוד השואה והמרד) זה הלילה הזה שאתם נפגשתם

 

עפר: זאת הנקודת חיבור הזאת אני חושב שזה מעמד הר סיני

 

 

פרופ' גוטמן: שישנם זה שהייתי בדברים שהם (השואה, הגטו החיבור)

 

פרופ' גוטמן: אפילו לא חושבים עליהם (על החיבור במרד ) לא מוסרים עליהם שהם היו (כלומר מצנזרים)

 

פרופ' גוטמן: ובשבילי  הם דבר שהם חלק  מאישיותי, חלק  שנותן לי  הוראה  כיצד, לקדם דברים

 

עפר: יפה מאוד מאוד יפה


מאמר בנושא: סיפור על "יגעתי (10 שנים) ומצאתי תאמין" זה קטע

מדהים. עשר שנים אני הולך עם השאלה אם דודתי הייתה נורמלית בכך שהיא מסרה / עקדה את בתה ואת חייה למען הכלל - בעצם חזרתה לגטו וורשה הנצור בנאצים? והתשובה: "אמר רבא אע"פ כן הדר קבלוה בימי אחשוורוש דכתיב קיימו וקבלו היהודים, קיימו מה שקיבלו כבר" (מגילה). "קבלת התורה שקיבלו עליהם ישראל בימי

אחשוורוש, הייתה בדרגה גבוהה יותר מאשר קבלת התורה בהר סיני..."

בימי אחשוורוש הגיעו (עם ישראל) לאחדות שלמה ומוחלטת ע"י הסכנה האיומה שריחפה על ראש כולם. "להשמיד להרוג ולאבד", כי בשעת הסכנה נשכחים ומתבטלים כל ההקפדות שיש בין אדם לחברו, ומחשבת כל אחד נתונה לכלל כולו, והיא היא שעת האחדות

הגמורה, ושעת הכושר לקבלת התורה בשלמות." (מתוך הספר "שיחות מוסר", הרב חיים ליב שמואלביץ זצק"ל), ובשואה היתה שעת שמד לפי כל השיטות, ומכאן נמצא ששרנקה הייתה נורמלית בהקריבה את עצמה ואת בתה למען כלל ישראל.


צד א' של הגלויה המחולקת במוזיאון שואה או תקווה עם גטו בריחה


צד ב' של הגלויה המחולקת במוזיאון שואה או תקווה עם גטו בריחההמענה ל2.


לתיקון ליל שבועות:


 


Comments


bottom of page