לא באתי לחדש, רק להזכיר (ע"פ מסילת ישרים) להזכיר את מידת הכרת הטוב - מידת יסוד בקומת האדם, שאנו חבים

לא באתי לחדש, רק להזכיר (ע"פ מסילת ישרים)

להזכיר את מידת הכרת הטוב - מידת יסוד בקומת האדם, שאנו חבים לשרנקה ולחבריה, לכן יש לחפש את מאיה שנעקדה על מזבח כבוד האדם והצלת יהודי וורשה...