ביום בהיר עלה לוחם צדק תל אביב (שזה עלי:) לעליית הגג של דירת אביו ומצא אוצר (כותרת שבועון משפחה)

עודכן: 20 במרץ 2021