top of page

כל יום חמישי על אמנות שיצרתי, יש השואלים איך אני פרוס על כ"כ הרבה תחומים: כתיבה, ציור, עיצוב פניםוהסוד הנחת יסוד: קודם יוצקים יסודות ורק בסוף את הגג

כעיקרון יש ללמוד את הנחות היסוד ואת השורש תחילה - בגלל ריבוי הפרטים. החיים המקיפים אותנו מורכבים מפרטים מרובים העלולים לעייף ולבלבל בריבויים את המתבונן והלומד. לכן, עלינו לגלות תחילה את היסוד של הבנת הנמצא במסע היצירתיות. לדוגמא: כל מיליוני הגוונים המקיפים אותנו בנויים בסך הכול משלושה צבעי יסוד. מטרתו של דרך זאת היא להניח בידי הקורא מפתח דומה להבנת המציאות. כשנטמיע בתוכנו את הכללים, נוכל לרכז את מהלכינו האישיים בצעידה ממוקדת לעבר ההשראה שתניע ליצירתיות...


52 views0 comments

Comments


bottom of page