כל יום ג' (בעכשוי ב 4/8/20) יעלה הבלוג תחת הכותרת: מרד גטו וורשה. החשיפה, ע"י עדים וספרים ישנים...

עודכן: 4 באוג׳ 2020


מה זה מרד גטו וורשה פילוסופית? המרד של נשות הלב באנשי השכל- הנאצים (בציור, לציורים נוספים בסידרה) ע"פ פרופ' ישראל גוטמן ושטרופ, הנאצי שפיקד על חיסול ההתקוממות, את עיקר המרד חוללו הנשים


מה זה גטו וורשה היסטורית? ההשראה לדמוקרטיה העכשווית בעולם, שהרי הוא היה המרד האזרחי הראשון בעולם כנגד הנאצים, ההשראה למרטין לותר קינג, מרד הנעורים, כולל וודסטוק וכן ההשראה להקמת מדינת ישראל


למה המרד האזרחי הראשון בעולם, בא מצד היהודים? שהרי הנאצים כבשו מדינות רבות, צרפת, בלגיה, פולין.... כי כאן בא לידי ביטוי הקונפליקט שבין השכל הקר -הנאצי ללב החם -