• code2hope

יסודות סודות היופי, בסדרת פוסטים: 1. למה קנווס שחור 2. נקודת המגוז 3. מה ההבדל בין ראיה לשמיע

עודכן ב: לפני יוםלאורך ורוחב השבועות הבאים ננסה להתמודד עם יסודות סודות היופי, למה היסודות נצרכים? עונה הרמח"ל: "ואמנם צריך שתתבונן, שהנה מספר הפרטים עצום מאד מהכיל אותם שכל האדם, וא״א לו לדעת כלם. ואולם מה שראוי לו שישתדל עליו הוא ידיעת כללים, כי כל כלל בטבעו כולל פרטים הרבה, וכשישיג כלל א׳ - נמצא משיג מאליו מספר רב מן הפרטים; ואעפ״י שלא הבחין בם עדיין ולא הכיר היותם פרטי הכלל ההוא. כי הנה כשיבוא א׳ מהם לידו - לא יניח מלהכיר אותו, כיון שכבר ידוע אצלו העניין הכללי אשר א״א להם היות בלתו. וכן אז"ל: "לעולם יהיו ד״ת ידיך כללים ולא פרטים"


או למה צריך ללמוד על המהות בשיטת "קצר ולווריד"הסדרה של יסודות סודות היופי, תכיל את הפרקים:

1. למה הספר טוב מהסרט

"בעשרה מאמרות נברא העולם" ולא בגרפיקה, אחרת היינו מקבלים את התנ"ך כקומיקס- הכתיבה היא היסוד

2. למה קנווס שחור

אחת השאלות הייסודיות בשיעור לציור שלי למה כל העולם טועה כשהוא מצייר על בד לבן? הבד הוא היסוד לציור ומה היסוד בעולם, אור או חושך? אם נגיף את התריסים בחדר ביום מואר החדר יוחשך ולא בגלל שנכנס "גל חשוך" נמצא שיסוד העולם חושך שעליו יצר הקב"ה אור, לכן במטבע התפילה אומרים , "יוצר אור ובורא חושך". נ.ב. אני סבור שרמברנט צייר על שחור


3. נקודת המגוז

מה זאת נקודת המגוז? ולמה המגוז? כי המגוז מלשון גז שנעלם...

נקודת המגוז או ההעלמות משקפת את ניסיונותיהם של ציירים בתקופת הרנסנס לתת תחושת מציאות ותלת מימד לציור הדו-ממדי. לשם כך הם פיתחו טכניקת ציור המקנות תחושת עומק שהיא הפרספקטיבה. על מנת ליצור עומק בציור מציירים נקודת העלמות ו/או מגוז, במקום כלשהו על הנייר ומשם מושכים קווי מיתאר היוצרים את העומק בציור ובהשאלה גם בחיים...מתוך ספרי "הקו א-ל התקווה"

4. מה ההבדל בין ראיה לשמיעה:5. למה אנחנו נצרכים לשאלה?

6. למה צילום נסתר? כי העין צרה

7. סליזי אלגנט – הפילוסופיה של האופנה

15 צפיות0 תגובות

תרמו למציאת מאיה הנעדרת

לפרטים והזמנות: טל: 050-2578313 עפר אלוני סטודיו צופן התקווה, שד' הרצל 120 ירושלים  

© 2020 by Ofer Aloni  - Code2Hope.net  כל הזכויות שמורות

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram