יסודות סודות היופי, בסדרת פוסטים: 1. למה קנווס שחור 2. נקודת המגוז 3. מה ההבדל בין ראיה לשמיע

עודכן: 24 במרץ 2021


1, שני יסודות בציור אחד א. צוייר על שחור - כי יסוד הבריאה חושך ב. תחום במלבן זהב, היחס האלוהי - "המושלם" בין האורח לרוחב, שנמצא ברנסנס ג. שתי סיפרלות מקשרות בין שני המלבני זהב ד. שתי נקודות מגוז בשני צידי הציור, רוצים עוד? מוזמנים למיני מוזיאון שואה או תקווה


לאורך ורוחב השבועות הבאים ננסה להתמודד עם יסודות סודות היופי, למה היסודות נצרכים? עונה הרמח"ל: "ואמנם צריך שתתבונן, שהנה מספר הפרטים עצום מאד מהכיל אותם שכל האדם, וא״א לו לדעת כלם. ואולם מה שראוי לו שישתדל עליו הוא ידיעת כללים, כי כל כלל בטבעו כולל פרטים הרבה, וכשישיג כלל א׳ - נמצא משיג מאליו מספר רב מן הפרטים; ואעפ״י שלא הבחין בם עדיין ולא הכיר היותם פרטי הכלל ההוא. כי הנה כשיבוא א׳ מהם לידו - לא יניח מלהכיר אותו, כיון שכבר ידוע אצלו העניין הכללי אשר א״א להם היות