top of page

יום חמישי על האמנות שיצרתי הנשענת על הנחות יסוד 1 השראה 2 מלבן זהב 3 רקע שחור 4 נקודת המגוזפרק: ציור השקפתי תורני - היסטורי, כי בכל זרע יש את כל העץ... קניית הציורים (תשאירו מייל בתחתית העמ' ונפנה אליכם) תעזור במאמצינו למציאת מאיה המלצת הרב קוק המלצת ראשי המשק

החומה של הגטו המנטליהמסע של שרנקה, מעוררת מרד גטו וורשה

צהר תעשה לתיבה - ההגדרה של ההשראה

מלחמת הצבעים הקרים בחמים


המסע של שרנקה חזרה לגטו וורשה (בשעה שכולם ברחו) בליווי תאריכים...

יסוד צורת האדם מתחיל עם המילה "תודה"

בראשית, כי כל יום זה יום חדש שלא היה ולא יהיה
אנדי וורהול צייר סידרה של מרלין מונרו ואני ציירתי סידרה הנשענת על מלבן זהב היחס האלוהי, המשקף את המעשה האצילי של שרנקה רחל לאה זילברברג קופיטו בעקדת יצחק נשית, למען כלל ישראל, זאת דרגה רוחנית כ"כ גבוהה שהיסטוריונית כגון ד"ר יונת רוטביין ופרופ' חווי דרייפוס לא מסוגלות לתפוס את מעמדה (מסכנות, כנראה לא חשו אהבה מעולם)הציור הנבואי שפורסם 4 שנים לפני נפילת התאומים, הספרים כעין המטוסים בדרך לפגיעה במגדלי התאומים