top of page

יום ו' שיווקי והפעם על חדר בריחה - גטו בריחה, שאלות המניעות למציאת "צופן התקווה"

כי אדם בלי תקווה (בכל השפות בעולם) נחשב למת...


חדר בריחה מאתגר המשלב, היסטוריה, השקפה ואמנות


אתה "נזרק" לבידודך ומזדהה היסטורית את שעברו בני עמך ו/או משפחתך, מוקף בהזעקה, עשן, תאורה אפלה וקריינות של אנה פרנק ושרנקה מעוררת מרד גטו וורשה, הקריינות מדריכה אותך למציאת "צופן התקווה" - שלל חידות בהבנת הנמצא הקשורות לגטו, ענית בציון עובר לפחות (60) קיבלת למייל האישי שלך את הקוד של צופן התקווה, שבעזרתו תצא מהגטו למרד גטו וורשה, בהצלחה...


חבר מועצת עיריית ר"ג


הנכד של הרה"ג ניסים קרליץ זצ"להשאלה איפה מאיה, מניעה את המבקרהשאלה, מה התרחש במרד גטו וורשה ע"פ פרופ' גוטמןלמה מרד גטו וורשה צונזר, ע"פ תיעוד נדיר ובלעדימבקר מורד בצלב קרס"סור מרע ועשה טוב" קודם "סור מרע"


ורק אחר"כ תוכל "לעשות טוב"

הכניסה לחדר בריחה

48 views0 comments

Comments


bottom of page