• code2hope

ט' באב, זה זמן הצמיחה, המהר"ל מפראג מסביר את הפס' "כי נפול תיפול כנסת ישראל" כרמז לצמיחתנו, כי ישנן

שתי נפילות למזלנו, כי אם היינו נופלים בנפילה אחת, כלומר על פני הקרקע, לא הייתה מגיעה הצמיחה, כוח הצמיחה מגיע לזרע רק מתחת לפני הקרקע ומזה שנכתבו שתי נפילות "כי נפול תיפול" מגלה לנו המהר"ל שכאן צמיחתנו, הזרע נובט רק מתחת לפני הקרקע לאחר שעובר הליך של רקבון... את ההשתלשלות ניתן לשמוע במילה קבר שבהיפוך אותיות רקב אך גם בוקר....


אז בלי יאוש, כי אין יאוש בעולם כלל, היאוש הוא רק בדימיון, זאת המצאה של פסיכאטרים שרוצים לעשות עלינו קופהEric Clapton - Let It Grow (2011 Remaster)

תרמו למציאת מאיה

לפרטים והזמנות: טל: 050-2578313 עפר אלוני סטודיו צופן התקווה, שד' הרצל 120 ירושלים  

© 2020 by Ofer Aloni  - Code2Hope.net  כל הזכויות שמורות

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram