top of page

ט' באב, זה זמן הצמיחה, המהר"ל מפראג מסביר את הפס' "כי נפול תיפול כנסת ישראל" כרמז לצמיחתנו, כי ישנן

שתי נפילות למזלנו, כי אם היינו נופלים בנפילה אחת, כלומר על פני הקרקע, לא הייתה מגיעה הצמיחה, כוח הצמיחה מגיע לזרע רק מתחת לפני הקרקע ומזה שנכתבו שתי נפילות "כי נפול תיפול" מגלה לנו המהר"ל שכאן צמיחתנו, הזרע נובט רק מתחת לפני הקרקע לאחר שעובר הליך של רקבון... את ההשתלשלות ניתן לשמוע במילה קבר שבהיפוך אותיות רקב אך גם בוקר....


אז בלי יאוש, כי אין יאוש בעולם כלל, היאוש הוא רק בדימיון, זאת המצאה של פסיכאטרים שרוצים לעשות עלינו קופה27 views3 comments

3 Comments


לבוריס, בנט אומר השאלה עם עושה, פניתי אליו עם הסיפור כשהיה שר החינוך ולמרות שבסיפור מחפשים את הילדה מאיה, שהוקרבה למען המרד, בנט התעלם.

Like

Unknown member
Jul 30, 2020

תודה רבה על פוסט מאיר עיניים

Like

Unknown member
Jul 30, 2020

חשוב שנלמד את הלקח, הרי שרנקה ואנילביץ' לחמו יחד נגד הנאצים, או כמו שנפתלי בנט אמר: "לא לירות בתוך הנגמ"ש"

Like
bottom of page