חשבון נפש וגוף, למה הקורונה הגיע לנו? לכל דבר שקורה לנו, יש סיבה ומסובב, הסיבה היא הגורם המניב


הסיבה היא "גורם" המניב תוצאה כזו או אחרת, ואילו "המסובב" הוא התוצאה שהתקבלה. לפעמים הסיבה גלויה ולעיתים נסתרת


סיבה גלויה, אם נדליק אש בשדה קוצים המסובב - תהיה שרפהאך סיבה נסתרת זאת מגפת הקורונה המכתיבה לנו את בדידותנו


כל דבר שאנחנו רואים בא לספר לנו על עצמנו, כמו מראה המ