top of page

חידה היסטורית - בלשית, ביום גשום בפתח המוזיאון "שואה או תקווה עם גטו בריחה" רואים דמות אדומה על רקע ה"קמפיין הדינמי" רצה לצד הימני של הצילום, דמיונו ע"פ נקודות מפתח (בהמשך) סיפור והסיפור המעניין יקב
חידה היסטורית - בלשית, ביום גשום בפתח המוזיאון "שואה או תקווה עם גטו בריחה" רואים דמות אדומה על רקע ה"קמפיין הדינמי" רצה לצד הימני של הצילום, דמיונו ע"פ נקודות מפתח (בהמשך) סיפור והסיפור המעניין יקבל סיור אישי במוזיאון עם הקדשה על ספרי "הקו א-ל התקווה". נקודות המפתח לדמיונכם: 1. משטרת זיכרון 2. המוזיאון מצוי תחנת רכבת אחת לפני "יד ושם" 3. הדמות באדום מודעת לעובדה שהצילום היחידי בעולם של מרדכי אנילביץ' מצוי במוזיאון 4. למה יש pause בשתקפות שלי דרך חלונות הרכבת, על מה זה מרמז?


חידה היסטורית - בלשית, ביום גשום בפתח המוזיאון "שואה או תקווה עם גטו בריחה" רואים דמות אדומה על רקע ה"קמפיין הדינמי" רצה לצד הימני של הצילום, דמיונו ע"פ נקודות מפתח (בהמשך) סיפור והסיפור המעניין יקב

11 views0 comments

Comments


bottom of page