top of page

חדשות פילוסופיות - אמדורסקי הפסיד את מעמדו בגלל מילה, כי העולם נברא באמירה

Updated: Jul 24, 2020


בתיעוד שהעלה אתר באזנט נראה אמדורסקי בהפגנה שנערכה אמש בירושלים כשהוא מכנה את רה"מ נתניהו "קוקסינל שצובע את השיער בסגול", בין שאר הדברים. ברשת גינו את השימוש הפוגעני במילה: "אמירה מאכזבת מתומך ותיק בקהילה הגאה. לא נשלים עם שיח לועג ומבזה". אמדורסקי התנצל על הדברים והסביר שנאמרו "מתוך התלהטות יצרים, ברגע של חוסר אחריות" (mako)

ישראל מאיר כהן כתב את הספר "החפץ חיים" על הלכות לשון הרע ולכן דבק בו השם "החפץ חיים". יום אחד נסע החפץ חיים ברכבת, בימיים שהסלב היה ידוע בשמו אך לא במראו (כי לא היו מצלמות) וממולו ישב שכנו לספסל ששאל את החפץ חיים מהיכן הוא, החפץ חיים ענה מראדין (מקומו מגוריו של החפץ חיים) קפץ שכנו בהתלהבות ושאל את הכהן, אהה אז אתה בטח מכיר את החפץ חיים? אז החפץ חיים ניסה לקרר את התלהבות שכנו ואמר לו בצניעותו "החפץ חיים לא כ"כ גדול כפי שזה נראה מרחוק" כעס שכנו והכה אותו ו/או אז הגיע החפץ חיים לתובנה, שאסור לדבר לשון הרע גם על עצמנו...


9 views0 comments