סרטונים עם קו המוכיח שאנחנו חיים בגטו מנטלי, כי קומץ אינטרסנטים השתלטו על מה שהיה - בגבורה ובשואה

סרטונים עם קו המוכיח שאנחנו חיים בגטו מנטלי, כי קומץ אינטרסנטים השתלטו על ברגל גסה על מה שהיה, בגבורה ובשואה, הנקודה הרגישה של ההיסטוריה , נקודה של זיכרון הנועדה לשמש ככלי הישרדותי, מהמעלה הראשונה...

ואני הקטן זועק ברחובות העיר הנרדמת, אז העולם שתק וגם עכשיו?


הקדמה מקדימה, את מציאתי מצאתי "במקרה" בערוב ימיו של פרופ' ישראל גוטמן, מציאתי קירבה אותנו לרמה של מורה ותלמיד ונוצרה חברות שעליה תוכלו לעמוד בהמשך של הסרטונים...

מי היה פרופ' ישראל גוטמן? מגדולי חוקרי השואה בעולם, שהיה שם בוורשה נער כבן 17 (שהכיר את שרנקה דודתי כמדריכה) גוטמן היה ממקימי יד ושם, היה ההיסטוריון הראשי שם ובאוניברסיטה העברית, העיד במשפט אייכן וכאב בסוף חייו על העברת זיכרון השואה כחפץ שחוק המוכתב בסוג של דיקטטורה.


מאחר ויש כלל האומר "סור מרע ועשה טוב" כלומר לא ניתן לעשות טוב עד הסרת הרע, נתחיל את הסידרה בתפיסה הזאת.


שם הסרטון: פרופ' ישראל גוטמן: "מה שהספקתי לקרוא זה הרבה מאד שטויות וחוצפה"

Prof. Israel Gutman: “What I've managed to read is a lot of rubbish and insolence.”

אני מראיין את פרופ' ישראח גוטמן בביתו בירושלים, בערוב ימיו

(עם תרגום לאנגלית בגוף הסרטון)