top of page

ולמה ההקב"ה לא אמר למשה לך אל פרעה? אלא בא? כי השכינה הייתה שם כשם שהיא מצויה אתנו בכל גלות. עובדה זאת נסתי לתאר בחולם החסר של הבא המשמש בהשאלה כנקודת מגוז -גז מלשון נעלם, שזאת העובדה המוחשית ביותר

ולמה ההקב"ה לא אמר למשה לך אל פרעה? אלא בא? כי השכינה הייתה שם כשם שהיא מצויה אתנו בכל גלות. עובדה זאת נסתי לתאר בחולם החסר של הבא המשמש בהשאלה כנקודת מגוז (גז מלשון נעלם) שזאת העובדה המוחשית ביותר המזכירה שהכל זורם לאחד והכל יוצא ממנו והאחד נעלם, כי אנחנו מורכבים (החל מנשמה וגוף) ומציאותו פשוטה, עוד על נקודת המגוז במוזיאון שואה או תקווה ובאתרי: https://www.code2hope.net/%D7%A0%D7%A7%D7%95%D7%93%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%92%D7%95%D7%96


5 views0 comments

Comments


bottom of page