למה לפסל של שרנקה בוורשה קוראים בדמיי חיי? מה המשמעות של ב"דמי חיי בדמי חיי" ולשם מה הכפילות?

עודכן: 10 בינו׳


המקור: "ואעבר עליך ואראך מתבוססת בדמיך ואמר לך בדמיך חיי ואמר לך בדמיך חיי רבבה כצמח השדה נתתיך ותרבי ותגדלי ותבאי בעדי עדיים שדים נכנו ושערך צמח ואת ערם ועריה" (יחזקאל טז )


מה המשמעות של ב"דמי חיי בדמי חיי" ולשם מה הכפילות? מה המשמעות של שתי המצוות שניתנו לבני ישראל בצאתם ממצרים, כצידה לדרך ושלא יהיו "עירו