top of page

הצצה לגטו בריחה- חדר בריחה, מיני מוזיאון שואה או תקווה ע"ש שרנקה - מעוררת מרד גטו וורשה

Updated: Feb 3, 2022

בפרק ב. חדר בריחה - גטו בריחה, איפה צופן התקווה, שיוציא אותך מהחדר בריחה- גטו בריחה? ב"גטו בריחה" שהוא חדר בריחה שבו תהיו מוקפים בחידות שינעו אתכם למצוא את "צופן התקווה" שגרם למרד בנאצים... למה הצמיחה באה רק מלמטה? האם עמוד השחר מייצג את הנקודה השחורה של הלילה רגע לפני הזריחה? האם הכלי האפל, גטו בריחה, יעזור לך למצוא את צופן התקווה, כי מעט מהאור דוחה הרבה מהחושך... האם החיבור החברתי יעזור ליציאתך מהגטו בריחה?
תיעוד בלעדי בעולם, בגטו בריחה


כל מבקר בגטו בריחה, משתתף ביצירת הקו האישי שלוComments