כל יום ב' 3/8/20 יעלה הבלוג תחת הכותרת: "חדשות פילוסופיות" והפעם בנושא - הכל צפוי והרשות נתונה

עודכן: 3 באוג׳ 2020
לעוד...צפו שם: https://www.code2hope.net/ofer-aloni-artist-artאחת החידות הגדולות של החיים מצויה באמירתו של ר' עקיבא הכל צפוי והרשות נתונה(משנה אבות ג טו) כי ממה נפשך אם הכל צפוי וידוע מראש איפה הרשות נתונה שזאת הבחירה? קבענו להפגש, עם קביעה קבוע ויש לך הזכות או הבחירה לשנות? אז לא קבענו וחוזר חלילה (חשבתי פעם על הביטוי חוזר חלילה, למה חלילה? כי היינו כאן וזה משעמם וכן אנחנו לא מתקדמים?)

על יסוד החידה הזאת יצרתי ציורים המושתתים על שני מלבני זהב - היחס האופוטימלי, או היחס האלוהי, שהתגלה בתקופת הרנסנס ועל צה יצקתי את הכאוס הבלתי ניתפס שסותר את הכל צפוי ולכן קראתי לליין זה הכאוס על רקע מתמטי

פרוש הרמב"ם

זה המאמר כולל דברים גדולים מאד וראוי היה זה המאמר שיהא לר' עקיבא וזהו פירושו בקצרה ועל תנאי שתדע כל מה שקדם בפרקים הקודמים אמר כל מה שבעולם ידוע אצלו ית' והוא משיג אותו והוא אמרו הכל צפוי ואח"כ אמר לא תחשוב שבהיותו יודע המעשים יתחייב ההכרח כלומר שיהיה האדם מוכרח במעשיו על מעשה מן המעשים אין הענין כן אבל הרשות ביד האדם במה שיעשה והוא אמרו הרשות נתונה ר"ל כל אדם רשות נתונה לו כמו שבארנו בפרק השמיני ואמר שדין השם יתברך עם בני אדם אמנם הוא בחסד ובטוב לא כפי הדין הראוי עליהם כמו שבאר ית' מדרכיו ואמר ארך אפים ורב חסד ואמת ואמרו רז"ל ארך אפים לצדיקי' ולרשעים. ואמר הנביא (המספר) טוב ה' לכל: ואחר כך אמר שהמעלות לא יגיעו לאדם לפי רוב גודל המעשה אבל לפי רוב מספר המעשים והוא שהמעלות אמנם יגיעו בכפול המעשים הטובים פעמים רבות ועם זה יגיע קנין חזק לא כשיעשה אדם פעל אחד גדול מפעולות הטובות כי בזה לבדו לא יגיע לו קנין חזק והמשל בו כשיתן האדם למי שראוי אלף זהובים בבת