הנאצים רצחו 12 מבני משפחתי בוורשה וחווי דרייפוס רצחה את הזיכרון של שרנקה שנקמה

צפו באכזריותה של האחראית מטעם משטרת הזיכרון על מרד גטו וורשה, חוי דרייפוס, שהיא היא כתבה לי שבת דודתי מאיה נעלמה ובד בבד מצזרת סיפור רגיש זה בכל מערכות החינוך למרות שהיא חיה על חשבון המרד שדודתי שרנקה עוררה

ואז העולם שתק ועכשיו אתם?חווי מכחישה את ספורה של שרנקה בעתון פולני בניגוד לשלושה עדים חיים, ספרים, והתיעוד יחידי בעולם שמצאתי,. במשך 10 שנים, לא היה לה זמן לגב' להחשף לתיעוד...