top of page

המקבילה שבין פורים למרד גטו וורשה: מרדכי היהודי ומרדכי אנילביץ', האשה היא המניע למרד: שרנקה ואסתר

Updated: Feb 14, 2022

המכנה המשותף:

זָכוֹר אֵת אֲשֶׁר עָשָׂה לְךָ עֲמָלֵק בַּדֶּרֶךְ בְּצֵאתְכֶם מִמִּצְרָיִם ומאירופה

האם דוד המלך ראה ברוח הקודש את שרנקה - איילה בפולנית :

הנבואה של דוד המלך: "למנצח על איילת השחר" (תהילים כ"ב) כך דרכה של הגאולה... חז"ל מתייחסים לפס' זה כנבואתו של דוד המלך על אסתר המלכה. "אמר רב אסי, למה נמשלה אסתר לשחר?" (מסכת יומא, כ"ט א'). שרנקה – (איילת/ עפרה בפולנית) הייתה האיילת השחר של השואה, שהרי היא עוררה את מרד גטו ורשה בגיל 22 ובצרוף מקרים נדיר "למנצח על איילת השחר" נכתב גם בפרק כ"ב בתהילים. כשם שאיילת השחר מעוררת את האור מהשחר - הזמן השחור ביותר של הלילה, כך שרנקה עוררה את אור התקווה בזמן השחור ביותר של ההיסטוריה, שלא לדבר ששרנקה היה הכינוי המחתרתי שלה ושמה באמת היה רחל לאה וכבר הובא במסכת מגילה ש"תוקפו" של מרדכי היהודי היה מעצם מוצאו שילוב של רחל ולאה (מסכת מגילה י"ט)... אגב אסתר המלכה הייתה בת 40 או 80.

המקבילה
שבין פורים למרד גטו וורשה
היסוד: 1. מחיית זכר עמלק:

פורים ומרד גטו וורשה

2. האירוע:

גזרת שמד הפתרון הסופי

3. הנפשות הפועלות:

מרדכי היהודי מרדכי אנילביץ'

לא במקרה שניהם משורש המילה מרד

4. המניע למרד אישה:

אסתר המלכה רחל לאה שרנקה (איילת בפולנית)

כי תמיד זאת אישה המעוררת את המרד

, מהמיילדות שמרדו בפרעה וכן נשות חנוכה

וגם במרד גטו וורשה את עיקר המרד חוללו נשים, בשם פרופ' ישראל גוטמן

ציור של רמברנדט, אסתר, אחשוורוש והמן (אנליזה לשיטתו של רמברנט, הקשורה למרד שהוא ביסודו נועד לעורר את הצאן לטבח, תמיד רמברנט מצייר ברקע שחור וזה נכון כי הבריאה- היסוד חשוך "יוצר אור ובורא חושך" וקטע בהיר בפרונט היוצר מתח בין השחור ללבן וכל מתח מעורר מתרדמת ההרגל...)

ביוטיוב: השורדת של מרד גטו וורשה (שלא השתתפה במרד) כי הייתה נערה בת 14 ששלחו אותה לספר

5. המעמד של המרד - קבלת התורה:

"אמר רבא אע"פ כן הדר קבלוה בימי אחשוורוש דכתיב קיימו וקבלו היהודים, קיימו מה שקיבלו כבר". "קבלת התורה שקיבלו עליהם ישראל בימי אחשוורוש, הייתה בדרגה גבוהה יותר מאשר קבלת התורה בהר סיני... בימי אחשוורוש הגיעו לאחדות שלמה ומוחלטת ע"י הסכנה האיומה שריחפה על ראש כולם. "להשמיד להרוג ולאבד", כי בשעת הסכנה נשכחים ומתבטלים כל ההקפדות שיש בין אדם לחברו, ומחשבת כל אחד נתונה לכלל כולו, והיא היא שעת האחדות הגמורה, ושעת הכושר לקבלת התורה בשלימות." (שיחות מוסר ע"ג הרב חיים ליב שמואלביץ זצק"ל ראש ישיבת מיר) כזה היה מרד גטו וורשה...

6. "וחמושים עלו בני ישראל ממצרים":

פורים: רווח והצלה מרד גטו וורשה: עלו והקימו את המדינה

1. פרוש של הרמב"ן ובנ"י יוצאים ביד רמה, למרות שהיו עבדים בני עבדים מושפלים: "שיצאו ביד רמה וחשבו להיות גאולים, ולא הלכו כדמות עבדים בורחים". כזה היה מרד גטו וורשה - ההשראה לקיבוץ היהודים והקמת המדינה. למרות השואה הנוראה היהודים יצאו ביד רמה כי מרד גטו וורשה היה המרד האזרחי הראשון בעולם בנאצים, למרות שהנאצים כבשו ארצות רבות: רוסיה, פולין, הולנד, בלגיה, לוקסמבורג, צרפת, יוון, יגוסלביה, צרפת, הולנד ובלגיה... כ-20 מדינות אך היהודים הרימו את נס המרד האזרחי הראשון והיחיד ע"פ פרופ' ישראל גוטמן

2. הפרוש של הכלי יקר על החיבור בלב לפני מתן תורה, שנחשב כמתן תורה: חמושים בחמישה חומשי תורה לפני מתן תורה - בעצם החיבור בלב.

עפר ע"ש שרנקה - עפרה / איילה בפולנית, מעוררת מרד גטו וורשה, "דרש רב עוירא בשכר נשים צדקניות שהיו באותו הדור נגאלו ישראל ממצרים" “את עיקר מרד גטו וורשה חוללו נשים” בשם פרופ' ישראל גוטמן ז"ל שהיה שם... "למנצח על איילת השחר" (כ"ב) זאת דרכה של הגאולה לבקוע מהשחר- השחור משחור של הלילה ו/או ההיסטוריה

ירושלים, תחנת "יפה נוף" טל. לתאום: 050-2578313 www.code2hope.net

* ולמה אומרים "אם זכרוני לא בוגד בי" ? עדכדי בגידה השכחה מסכנת את חיינו? כן! והסיבה שהזיכרון הוא כלי הישרדותנו ולכן היסטוריונים המעוותים את ההיסטוריה במזיד, מטעמים אישיים, כלכליים ו/או פוליטיים, הם בוגדים בכלי הנועד להישרדותנו וקיומנו, באישי ובחברתי.

וחיזוק לכוכבית הנ"ל שיש היסטוריונים בוגדים בכתבה ובסרטון הנ"ל של פרופ' גוטמן המבקר אותם משתי סיבות א. הם לא בני אדם ב. מי שמרד זאת לא המפלגה שלהם, אז אתם קולטים שאנחנו חיים בגטו מנטלי שהוא חמור מגאו וורשה? כי שם לפחות ראו את החומה... ולמה הם בוגדים? כי הזיכרון הוא כלי השרדותי, לכן ראש השנה נקרא "יום הזיכרון" כי זאת מהות האדם ביום בריאתו...

ציורי: "תמחה את זכר עמלק מתחת לשמים לא תשכח" לע"נ רחל לאה שרנקה שעקדה את בתה מאיה ואת עצמה למען כלל ישראל על הדרך שמשה רבנו סלל לנו "מחני נא מספרך" למען הכלל, משל לשר שהיה מנאמני ואהוב על המלך אך היה לו קרוב משפחה ששדד וגנב ובזכות הזכרת השר שהיה קרובו היה משתחרר מהעונשים שהגיעו לו, בא השר למלך וביקש תפטר אותי, כי רק כך קרובי יפסיק לגנוב, כי לא יהיה לו את "הגב שלי".... (בשם הרה"ג גדעון שנאור... את אותה מסירות נפש מצאתי אצל שרנקה ולכן אנחנו לא מסוגלים להבין איך אמא מוסרת את בתה למען כלל ישראל?הארה: הרה"ג גדעון שנאור קרא לדבר תורה הנ"ל "יהלומים" ולמרבה הפלא הם מפוזרים ברחוב ואני רק אוסף אותם, אז כבדו גם את חברכם, כי "הגשמיות של חברך זאת הרוחניות שלך" רבי ישראל מסלנט זצ"ל214 views0 comments

댓글


bottom of page