top of page

המושג גטו בריחה מתחרה בחדר בריחה ושמו מעיד על עצמותו א. חדר בריחה, אנשים אוהבים את חדרם?

Updated: Mar 1, 2023

המושג גטו בריחה מתחרה בחדר בריחה ושמו מעיד על עצמותו א. חדר בריחה? אנשים אוהבים את חדרם? אז למה לברוח ממנו? האם המושג חדר בריחה, מעודד לברוח מביתך/ חדרך? ג. האדם אמור לחוש בחדרו הכי נח בעולם ולא לברוח ממנו - חדר בריחה? ד. גטו בריחה כבר בשמו מציב לך אדגר המבוסס על ההיסטוריה היהודית בנןשא הגטאות שהתחילה בונציה ה. בקיצור הייתי מתפשר עם הקופרייט של "חדר בריחה" לכיוון חדר בחירה... כי מהות האדם בחירתו בן טוב לרע, בין אור לחושך ועוד...


עפר - המדריך שיעביר לכם סיור של כשעה ורבע הכולל: השקפה יהודית, החידושים של אמנות הרנסנס, תיעוד בלעדי על הנקודה החשובה ביותר במלחמת העולם השניה - מרד גון וורשה (בשם פרופ' גוטמן)


להזמנת מקומות, לסיור במוזיאון שואה או תקווה וגטו בריחה, שד' הרצל 120 ירושלים 0502578313מוגש מטעם weshowComments