• code2hope

הלך לעולמו מיכאל שטראוס, היוצר שהשאיר את חותמו – חזונו (עובדה המשתקפת בצילומים המצ"ב)הלך לעולמו מיכאל שטראוס, היוצר שהשאיר את חותמו – חזונו (עובדה המשתקפת בצילום המצ"ב). הצילום צולם בועידת ישראל לעסקים, הוזמנתי לועידה ע"י עתון גלובס עם שיטתי ה"קמפיין דינמי". ישבתי בחזית הארוע כשלפתע התקרב אלי מיכאל שטראוס, כהרגלי פניתי אליו בשלום מיכאל "צייר לי מעוף" תוך כדי הושטת מכחול ושלל צבעים שטראוס נענה בדרכו השקטה ולקח את המכחול, בחש בצבע האדום וצייר את הלוגו של שטראוס, אהבתי שהוא לא הלך בתלם (כל המשתתפים בקמפיין דינמי ציירו ציפור) וגילה דבקות במטרתו של מפעל חייו.סוד הצלחתו של מיכאל שטראוס היה במקום לנסות לכבוש את העולם לבד כפי שניסו לעשות באסם בארה"ב עם החומוס ועם קוטג' כפי שניסתה בעבר לעשות תנובה באופן עצמאי הוא יצר שת"פ עם חברות חובקות עולם שהרי ההגדרה של הצויליזיציה (ההצלחה) שווה לסך המאמצים הקהילתיים המשותפים של אלפי דורות, וזה מזכיר לי את סבי בוורשה שפתח מחלבה קטנה אך צמודה למחלבת ענק בוורשה, יהיה זיכרו ברוך, לאדם שרבים חבים לו הכרת הטוב על פועלו...

.
בצילומים, מיכאל שטראוס יוצר על שיטתי ה"קמפיין דינמי" המשקף את השת"פ המתבקש ככלי להצלחה כאמור ...אהבתי שהוא לא הלך בתלם (כל המשתתפים בקמפיין דינמי ציירו ציפור) וגילה דבקות במטרתו של מפעל חייו, יהיה זיכרו ברוך, לאדם שרבים חבים לו הכרת הטוב על פועלו...התוצאה הסופית נתלתה בלובי של עתון גלובס
עוד על שיטת הקמפיין הדינמי

18 צפיות0תגובות

תרמו למציאת מאיה

לפרטים והזמנות: טל: 050-2578313 עפר אלוני סטודיו צופן התקווה, שד' הרצל 120 ירושלים  

© 2020 by Ofer Aloni  - Code2Hope.net  כל הזכויות שמורות

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram