top of page

הבלוג של עפר אלוני יעלה כל יום בנושא שונה יום א' הבנת הנמצא ב' חדשות פילוסופיות ג' מרד גטו וורשה

Updated: Jul 28, 2020

יום ד' על הספרים שכתבתי יום ה' על אמנות שיצרתי יום (כולל ציור) יום ו' על תפיסתי השיווקית, בשעה: 8:00 יעלו הפוסט

חבר מלשון חיבור

מחד אני שמח לשתף בלב חפץ מאידך אני מצפה לתגובתך, סוג של תשלום או הכרת הטוב, שזה השורש לקומת האדם ו"תודה" זאת המילת המפתח שעליה נשען כל העולם


אז תודה לכם ותודה לבורא עולם...
עפר קרוי ע"ש שרנקה (עפרה בפולנית) שהקריבה את בתה ואת עצמה למען בכלל טלעבר התקווה, במקום האפל ביותר בהיסטוריה, מלחמת העולם השניה ושכחו להודות לה למרות שמרד גטו וורשה זאת ההשראה לדמוקרטיה העכשווית בעולם, למרד הנעורים כולל וודסטוק, למרטין לותר קינג ולהקמת המדינה

bottom of page