top of page

האם בכל תחום בחיים יש צדיק בסדום? סבר פלוצקר, אורי מילשטיין ויאיר הם הצדיקים בסדום של התקשורת

Updated: Nov 3, 2023

1. כידוע שני שליש מהעולם הוא ים, אחר"כ מדבריות, אדמת תרשים וכו' ורק במיעוט קיימת איזו חלקה קטנה (יחסית) אך ראויה שעליה ניתן לגדל יבול וכו'

הגמרא מלמדת אותנו במימד של קיומנו - החיים שיש צדיק שבזכותו העולם קיים "בת קול יוצאת מהר חורב ואומרת: כל העולם כולו ניזון בשביל חנינא בני, וחנינא בני דיו בקב חרובין מערב שבת לערב שבת" (ברכות יז:ב, תענית כד:ב).


2. אך כנראה וכנמצא שבדורנו העולם לא נשען על צדיק בודד אלא בכל תחום יש את הצדיק שהולך כנגד הזרם באומץ לב וחיי את שליחותו... לדוגמא בנושא הביטחון בריק שצעק שנים ואף לעגו לו מאחורי גבו אך האסון הנודא בדרום עורר את האולפנים ואף את ראש הממשלה להקשיב לו. לדידי סבר פלוצקר הוא בנוי מהחומר של צדיק בסדום, ואתן דוגמא: מספר עתונאים "דתיים" ולא רק וכן מערוץ 7 השוכן מספר בתים מה"מוזיאון שואה או תקווה עם גטו בריחה" בשדרות הרצל ירושלים, לא טרחו לבקר את ההתיעוד הבלעדי בעולם (בשם גדול חוקרי השואה - פרופ' ישראל גוטמן) המוכיח שמרד גטו וורשה (מתערב אתכם שלמסעות של פולין הם נסעו) ניזון מהמקורות היהודיים מלפני כ 750 שנה ע"פ רש"י, הרמב"ן והכלי יקר. עם מסקנות ברורות של: 1. רק אחדות תביא למחיית עמלק 2. סוג של מעמד הר סיני בשואה מעצם החיבור (הכלי יקר בהמשך) 3. כדי להבין מעלה רוחנית צריך סיפור ובמרד יש סיפור של "בחיייהם ובמותם לא נפרדו"

אך סבר פלוצקר טרח ובא בתחבורה ציבורית מת"א וכתב בספר אורחים:ואף כתב על המוזיאון ביום השואה האחרון:
אורי מילשטייןיאיר קליינבאום, הם גם הצדיקים בסדום של התקשורת:


הכתבהשל יאיר קליינבאום בעתון בלוס אנג'לס:עד כאן הטובים ובהמשך הרעים - המצנזרים
3. לעומתם ביקר מורן שריר מ"הארץ" התלהב אך צונזר ע"י עופר אדרת ועורכי הארץ (למרות שנשלח צלם שצילם צילומים למוזיאון

גם במוסף ספרים, במדור מוזיאונים ב"הארץ" אני מצונזר עד לרגע זה, תארו לכם ש144 היה מצנזר את רישומכם?


גם נעמה ריבה צונזרה ב"הרץ"
את מי "הארץ" לא מצנזר? את "יד ושם" שנותן לו מודעות לפרסום:
אם עתון הארץ נגד חטופים?

נמצא שעתון המנפנף בצדקנות, מצנזר את ספורה של שרנקה ובכך מקשה את מציאת בתה מאיה שנחטפה, אם זאת לא בושה זאת חרפה
מוזמנים לחוויה אישית חברתית, הקשורה לפילוסופיה, היסטוריה ואמנותבקרוב ב"ה ההמשך

19 views0 comments

Comments


bottom of page