top of page

מוזיאון שואה או תקווה מספר על האידיאולוגיה היהודית שהביאה למרד האזרחי הראשון בעולם כנגד הנאצים

Updated: Oct 5, 2023

מוזיאון שואה או תקווה ,  מציג : 1. מעמד הר סיני בשואה - "כאיש אחד בלב אחד" עד כדי תרומת פת לחמך לחברך הרעב2. "מחה את זכר עמלק" מצווה הנוהגת בכל קדיש 
3."וחמושים עלו בני ישראל ממצרים" הכלי יקר כל חיבור אפילו לפני מעמד הר סיני הוא מתן תורה. כ"ש בשעת שמד כפי שהיה בימי אחשוורוש ובשואה


סיפור על “יגעתי (10 שנים) ומצאתי תאמין” זה קטע מדהים עשר שנים אני הולך אם השאלה עם דודתי הייתה נורמלית בכך שהיא מסרה / עקדה את בתה ואת חייה למען הכלל - בעצם חזרתה לגטו וורשה הנצור בנאצים? והתשובה: "אמר רבא אע"פ כן הדר קבלוה בימי אחשוורוש דכתיב קיימו וקבלו היהודים, קיימו מה שקיבלו כבר" (מגילה). "קבלת התורה שקיבלו עליהם ישראל בימי אחשוורוש, הייתה בדרגה גבוהה יותר מאשר קבלת התורה בהר סיני...” בימי אחשוורוש הגיעו (עם ישראל) לאחדות שלמה ומוחלטת ע"י הסכנה האיומה שריחפה על ראש כולם. "להשמיד להרוג ולאבד", כי בשעת הסכנה נשכחים ומתבטלים כל ההקפדות שיש בין אדם לחברו, ומחשבת כל אחד נתונה לכלל כולו, והיא היא שעת האחדות הגמורה, ושעת הכושר לקבלת התורה בשלימות.” ובשואה היתה שעת שמד לפי כל השיטות, ומכאן ששרנקה הייתה נורמלית בהקריבה את עצמה ואת בתה למען כלל ישראל. “שיחות מוסר” הרב חיים ליב שמואלביץ זצק"ל ראש ישיבת מיר


4. גבורה יהודית בלעדית! הנאצים כבשו 20 מדינות ורק היהודים מרדו במרד אזרחי 
5. עקדת יצחק נשית, רחל לאה שרנקה, מוסרת את בתה מאיה (שאותה מחפשים עד היום) וחוזרת כעדה ראשונה לוורשה  

"תיקון רחל לאה" לעילוי נשמתה של דודתי רחל לאה )שמות שתי האימהות באשה אחת אינו עניין מקרי. הוא סימן מבשר לסגולת ההקרבה שלה כאם, כפי שהדבר אמנם יתגלה בהמשך( זילברברג, שהכינוי המחתרתי שלה היה ׂשָ רֵָ נקה – עֹפרה בפולנית, על שם זריזותה - והיא זו שהציתה את זיק המרד בגטו ורשה - המרד של אנשי הלב )היהודים( באנשי השכל )הנאצים( הוספה לעיל. שרנקה התנדבה לצאת מווילנה לגטו ורשה כדי להביא לידיעת העולם את דבר הטבח ההמוני שביצעו הגרמנים ביהודי וילנה ביער פונאר - וכן את החלטתם של חברי תנועות הנוער החלוציות בווילנה להכריז על מרד נגד הגרמנים. בצאתה לדרך בינואר 1942 ,הקריבה למעשה שרנקה את בתה מאיה - אז בת שנה, שאותה אני עדיין מחפש - אך בכניסתה בוורשה אל תוך הגטו הנצור, המוקף חילות נאציים, היא גזרה גם את גורלה שלה. והכול כדי למלא את שליחותה הכפולה: מסירת עדות ראיה ראשונה מגיא ההריגה בפונאר - והבאת בשורת המרד לוורשה, בשם ולעבר התקווה.6. איילת השחר של השואה, בכל דור של חשכת הגלות נבראות  איילת בדווקא רש"י ולא אייל, בשם ר' פנחס "מתוך שרגליהן ישרות"

"קוֹל השם יְחוֹלל אַיָּלוֹת (השחר)וּבהיכלו כלּוֹ אומר כּבוֹד" דוד המלך, תהילים פרק כ"ט

איך חושפים את כבוד הקב"ה בהיכלו? בהפצת ההיסטוריה* של איילות השחר! בכל גלות שהיא בחינת יער חשוך הקב"ה בורא את איילת השחר של אותה הגלות. החל מ: 1. מהמיילדות העבריות שפרה ופועה שמרדו בפרעה, דרך 2. יעל שנקמה בסיסרא 3. אסתר המלכה נגד מלכות אחשוורוש 4.נשות חנוכה שמרדו ראשונות במלכות יוון ראשונות. רש"י: יש לנשים חלק מיוחד בנס, לכן נהגו שהנשים לא יעשו מלאכה בזמן שהנרות דולקים 5 .וכלה ברחל לאה שרנקה שמרדה בנאצים, (איילה בפולנית) והייתה איילת השחר של השואה, שהרי עוררה את מרד גטו וורשה. אז אם אתם רוצים לחשוף את "ובהיכלו אומר כבוד" של הקב"ה, הנובע מפרסום "יחולל אילות (השחר)" אתם מוזמנים להיחשף* לסיפורה של רחל לאה שרנקה, שעקדה את עצמה ובתה מאיה, כעדה ראשונה בוורשה על הרצח השיטתי שהחל בוילנה, למען כלל ישראל (סיפורה המתומצת בדף ממול) ועוררה בכך את המרד האזרחי הראשון בעולם, כנגד הנאצים, שנבע מהמוסר היהודי "כאיש אחד בלב אחד", וכן "וחמושים עלו בני ישראל ממצרים" וכן "ביד רמה" – הדרך שתמיד בני ישראל יעלו מהגולה תהיה ביד רמה ולא כעבד הנס מפני רבו (הרמב”ן)7. "ביד רמה" בנ"י ישראל  תמיד ייצאו  מהגלות לא"י ב"יד רמה" (ראה רמב"ן על הפס') וגם מארופה

"ובני ישראל יוצאים ביד רמה" – רש"י: "בגבורה גבוהה ומפורסמת".

הרמב"ן: "לא כעבד הנס מפני רבו". אז למה אנחנו לא מפרסמים את היד הרמה בגבורה גבוהה שהייתה במרד גטו וורשה, בזמן יציאת בני ישראל מאירופה?


הרמב"ן מפרש את הפס' "ביד רמה" - "​​שיצאו ביד רמה וחשבו להיות גאולים, ולא הלכו כדמות עבדים בורחים" עד כאן לשון הרמב"ן. הכלי יקר מפרש: חמושים בחמישה חומשי תורה אפילו לפני מתן תורה בעצם החיבור בלב, זהו העיקרון של מתן תורה, ובלשונו של הכלי יקר: "מה תפארת זה לישראל שעלו חמושים מזויינים כאילו לא היו ביטחונם בה' חלילה... כי כפי הנראה לא היו ישראל מלומדי מלחמה כלל כי היו עסוקים בעבודת פרך כל הימים וכלי זיין למה להם כי לא ניסו באלה והיה להם לילך במקלות ובאבני קלע. וז"ש וחמשים עלו בני ישראל אין חמשים אלא מזויינים בחמשה כלי זיין היינו ה' חומשי תורה וז' ספרים או שבע תפלות... לפי שמיד כאשר נתרצו לילך למדבר ולא אמרו היאך נלך למדבר לא מקום זרע מיד קנו האמונה".

נמצא שברגע שהיהודים החליטו למרוד בנאצים וזה קרה באספת חברים בפונאר בשעה שמספר חברים ראו איך הנאצים רוצחים את כל יהדות וילנה, הם קנו את האמונה בחינת סור מרע- המרד בנאצים והחיבור של כאיש אחד בלב אחד - עשה טוב, בחינת מתן תורה...


גם פרופ' ישראל גוטמן, גדול חוקרי השואה בעולם שהיה שם כעד טוען שהיהודים יצאו ביד רמה שהרי רק היהודים מרדו במרד אזרחי כנגד הנאצים- במרד גטו וורשה, למרות שהגרמנים כבשו כ 20 מדינות (!) ולכן אין יד רמה ממרד גטו וורשה...

אז למה הנושא לא פורסם בארץ ובעולם, עדהיום? למרות רש"י "גבורה גבוהה ומפורסמת", הרמב"ן וגוטמן? שהרי ב"ה פרסום זה היה חוסך אנטישמיותמהפחד מהיהודים?!צפו ביוטיובלמה הנושא לא פורסם ע"פ פרופ' ישראל גוטמן שהיהשםהסובר כרש"י ציטוט מהיוטיוב: "מרד גטו וורשה - זהו הדבר הגדול ביותר (במלחמת העולם השניה ע.א) המאבק הזה שהיה - הלחימה של היהודים בוורשה, היא הייתה הדבר הגדול ביותר שהיה, גם ארצות כמו צרפת, לא עשו דבר שום דבר היהודים עשו את הדבר הגדול ביותר, כנגד הנאציזם זה צריך לחזור ולהכניס לראש - עובדה זאת!!! האנשים שמנהלים היום (את הנושא של השואה) הם לא מבינים, בזה שום דבר, שתדע לך, כלום הם לא מבינים(ב"יד ושם") מכיוון שהם א. לא אנשים (בשפתנו לא בני אדם) ב. אבל יותר חשוב, שזה לא הייתה המפלגה שלהם שמרדה"
68 views0 comments

Comments